Workshop Grenzeloze leervormen - leernetwerken in de organisatie

Een netwerk lijkt wel het huidige toverwoord voor samen leren. Maar als mensen in een groep samen zijn, leren zij dan zomaar wat? Deelnemers aan de workshop Grenzeloze leervormen op de Vilans Relatiedag 2019 ontdekten hoe je leren op gang brengt in een netwerk.

26-09-2019

Het thema leernetwerken bleek populair. Sharissa Corporaal, manager onderzoek en innovatie bij Avoord en kennismanager Diana Kole en netwerkmanager Marieke Stork, beide werkzaam bij Vilans, leidden in een overvolle zaal de workshop Grenzeloze leervormen. Regelmatig weken de deelnemers uit naar de aangrenzende gang. Bijvoorbeeld om te speeddaten of ervaringen uit te wisselen.

Opvallend is dat je in een speeddate heel snel de diepte in gaat.

Kennismaken

Belangrijk voor netwerken is elkaar leren kennen. De workshopleiders daagden de deelnemers uit om dit zo te doen dat een gesprek gemakkelijk volgde. Bijvoorbeeld door zich voor te stellen met een allitererende eigenschap als toevoeging aan hun naam, zoals Handige Henk. Of door face-to-face te gaan in een speeddate, waarbij de tijdsdruk meehielp om snel te weten wie de gesprekspartner was. Goed focussen was belangrijk, want de overige deelnemers wilden vervolgens van de speeddaters weten wat zij over nieuwe connectie hadden gehoord. ‘Opvallend is’, zei een deelnemer, ‘dat je heel snel de diepte in gaat.’

Leernetwerk opzetten

‘Een netwerk werkt alleen als je een klik hebt met elkaar’, zo leidde Sharissa het volgende onderwerp in. En zij had meteen een aantal vragen voor de deelnemers:

  • Hoe start ik een leernetwerk in mijn eigen organisatie?
  • Hoe breng ik het geleerde verder in de organisatie?
  • Wat zijn succesfactoren voor een leernetwerk, wat zijn faalfactoren?

Op de grote vellen waar de deelnemers hun antwoorden verzamelden waren al snel allerlei goede tips te lezen. Zo is een duidelijk doel belangrijk voor het opzetten van een duurzaam leernetwerk. En ook zonder een gezamenlijk ‘why’ zal een netwerk niet lang bestaan. Mensen moeten nieuwsgierig zijn naar de oplossing van een vraagstuk. Verder is het nodig dat leden van een netwerk tijd willen investeren.

Zonder een gezamenlijk ‘why’ zal een netwerk niet lang bestaan.

Veel wisselingen in samenstelling noemden deelnemers als oorzaak van het verzanden van een netwerk. Maar als deelnemers bereikbaar zijn, als zij elkaar kennen, als er diversiteit is en als een netwerk inspirerend is, is de kans van slagen groot. En hoe verspreidt een leernetwerk vervolgens de kennis breder? Dat kan door ‘learning by doing’, of het geven van trainingen en cursussen.

Halen en brengen

Een inspirerend netwerk, maar hoe dan? Dat kwam aan bod in de volgende opdracht. Diana: ‘Een netwerk kan aan de ene kant jou iets opleveren en aan de andere kant zul je er zelf in moeten investeren. Halen en brengen dus.’ Ze nodigde de deelnemers uit om meer adviezen te delen. Dat leverde bruikbare tips op als: hou het netwerk open en gebruik de talenten en kwaliteiten van nieuwe deelnemers. Blijf ook aansluiten op de actualiteit. De deelnemers raakten steeds meer op dreef: zorg ervoor dat het netwerk regelmatig bij elkaar komt. En zorg voor gedeelde verantwoordelijkheid. Een fysiek netwerk werkt vaak beter dan een digitaal netwerk als het gaat om commitment. Zo vertelde iemand dat het digitaal plannen van een datum voor een bedrijfsbezoek al erg lastig was. En toen er eenmaal een datum was waarop de meesten zeiden te kunnen bleken er op de dag zelf toch nog een aantal af te zeggen.

Nieuwe connecties

Leernetwerken was het thema en netwerken deden de deelnemers. In de laatste minuten kreeg iedereen de mogelijkheid op iemand af te stappen die ze nog niet gesproken hadden. Om kort te vertellen over en te luisteren naar ervaringen over leernetwerken. Niet alleen leverde deze workshop interessante tips op, iedereen had ook een aantal nieuwe connecties gemaakt. Om toe te voegen aan zijn netwerk.

Foto's: APA Foto

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl