Workshop - Kennisinfrastructuur versterken in de langdurige zorg

Kennis ophalen, vinden en toepassen in de langdurige zorg en zo praktijk en wetenschap dichter bij elkaar brengen. Dat is waar de workshop Zoek het uit! over gaat. Deze workshop vindt plaats tijdens de derde Vilans Relatiedag met als thema ‘Grenzeloos leren’.

26-09-2019

Praktijk, onderwijs en onderzoek

Karlijn Kwint, Marjolein Herps en Leonoor Ahrens van Vilans nemen de 25 deelnemers mee in de wereld van kennis in de langdurige zorg. Karlijn Kwint opent de workshop met een korte video over wat een kennisinfrastructuur in de langdurige zorg nu precies inhoudt. De aanwezigen zien dat het gaat om de verbinding tussen praktijk, onderwijs en onderzoek. Deze 3 pijlers zijn afhankelijk van elkaars kennis en ervaringen. Denk aan een zorgprofessional die door onderzoek nieuwe handvatten krijgt om mensen met dementie te ondersteunen. Na de video legt Karlijn uit dat het belangrijk is om over de sectoren heen te kijken naar hoe we praktijk en wetenschap kunnen verbinden.

Onderzoeksagenda

Het programma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg is bedoeld om kennis in de langdurige zorg optimaal te laten stromen, zodat de zorg daar uiteindelijk beter van wordt. Karlijn: ‘Dat doen we door het ophalen van kennisvragen in de langdurige zorg en deze te vertalen naar een onderzoeksagenda. Maar ook door te zorgen voor informatie op maat, organiseren van bijeenkomsten en congressen en door te kijken hoe we de enorme berg kennis en data zinvol aan elkaar kunnen verbinden.’

Onderzoek vertalen naar praktische oplossingen

Marjolein houdt zich bij Vilans bezig met het ophalen van kennisvragen. ‘Vaak worden promotieonderzoeken en andere onderzoeken niet vertaald naar praktische oplossingen voor de zorg. Dat is jammer. Om bestaande kennis beter te benutten en onderzoek en praktijk beter op elkaar te laten aansluiten, zijn we met een project gestart. In opdracht van het ministerie van VWS hebben we 1.805 kennisvragen in de langdurige zorg opgehaald. Een voorbeeld? De vraag: in hoeverre en op welke manier kunnen ouderen met dementie nog dingen leren? Op dit moment analyseren, bundelen en filteren we alle vragen, samen met zorgprofessionals. Uiteindelijk willen we komen tot een onderzoeksagenda.’

Foto's: APA Foto

Zoeken naar vragen en antwoorden

Na de inleidingen krijgen de deelnemers pen en papier om op te schrijven welke kennisvraag ze zelf hebben. Een paar voorbeelden van vragen die bij de deelnemers leven:

  • Op de medische diensten zitten doktersassistenten die geen scholing hebben gehad over de eigen regie van cliënten. Hoe gaan we daarmee om?
  • Hoe kunnen we structureel uitgaan van empowerment van de cliënt?
  • Hoe kan ik de cliënt betrekken bij het formuleren van kennisvragen?

Marjolein vraagt aan de deelnemers hoe zij zelf naar antwoorden zoeken op dit soort vragen. Een deelnemer geeft aan dat ze begint bij het intranet van de eigen organisatie. Een ander raadpleegt z’n eigen netwerk en weer een ander zoekt naar best practices en kijkt op internet en in leergangen met een specifiek thema.

Kijk over de sectoren heen naar hoe we praktijk en wetenschap kunnen verbinden.

Informatie op maat

Dan is het de beurt aan Leonoor die zich bezighoudt met de vraag hoe we alle kennis zo goed mogelijk kunnen laten landen bij degenen voor wie het is bedoeld. Leonoor: ‘We proberen mensen te helpen bij het vinden van de informatie die ze nodig hebben. Daarvoor hebben we onder andere 6 persona’s ontwikkeld. Dat zijn ijkpersonen die symbool staan voor de 6 belangrijkste functiegroepen in de langdurige zorg.’ Alle deelnemers krijgen een boekje waarin de persona’s zijn uitgewerkt: verpleegkundige Vera, beleidsmedewerker Sandra, docent Zorg & Welzijn Bart, onderzoeker Barbara, uitvoerend professional Chantal en student Leroy. Zij zijn allemaal dagelijks met kennis bezig, maar hebben verschillende drijfveren, voorkeuren, belemmeringen en wensen. ‘Het is dus zaak om daar vorm, kanaal en inhoud op aan te passen’, legt Leonoor uit.

Zelf een persona maken

Vervolgens vraagt Leonoor om in kleine groepjes een eigen persona te bedenken en deze vragen als uitgangspunt te nemen:

  • Wie is hij of zij? Naam, kenmerken, drijfveren, belemmeringen?
  • Hoe wil hij of zij informatie het liefste tot zich krijgen?
  • Welke uitspraak (één zin) typeert deze persoon?

Dit levert 4 nieuwe persona’s op die op grote vellen op de muur worden geplakt. Karlijn bespreekt er één plenair en van de andere maken sommige deelnemers nog gauw een foto. Een mooi hulpmiddel om mee naar huis te nemen na een inspirerende workshop.

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl