Henk Nies

Henk Nies

Zorgen om ontzorgen

Het is een begrip dat het goed doet: ontzorgen. Het staat voor een ontwikkeling die we graag zien: wie wil niet een leven zonder zorg(en)? En ontzorgen lijkt de zorg ook goedkoper te maken; fijn voor beleidsmakers en premiebetalers.

22-07-2013

Het is een term die ook lekker ligt in de gesprekken over de hervorming van de langdurige zorg (externe link) en de daarmee gepaard gaande ontmanteling van de AWBZ. Maar hoewel ik erg van het begrip houd, heb ik ook zorgen over het verkeerde gebruik ervan.

Niets doen? Niet meer zorgen? Ont-zorgen?

Ontzorgen is wat anders dan niet-meer-zorgen. Het is ook niet alles bij mantelzorgers, vrijwilligers en burgers laten, en niets doen. Dat is mensen aan hun lot overlaten. Het is ook wat anders dan somatische ziekten en beperkingen, eenvoudig herdefiniëren als een sociaal vraagstuk of iets dat ‘tussen de oren’ zit. Er wordt op dit moment wel heel gemakkelijk gezegd dat eenzaamheid het grootste probleem is en dat de zorgvraag flink zal afnemen als je dat maar oplost. Of dat kwaliteit van zorg niet meer belangrijk is en dat alles om kwaliteit van leven draait. Kwaliteit van zorg is voor mensen met langdurige zorgbehoeften naar mijn mening een voorwaarde voor kwaliteit van leven. En niet een (slechter) alternatief. Het zijn stereotype beelden die gauw een eigen leven gaan leiden en die de zorgzaamheid in de samenleving niet beter maken.

Meer zélf (laten) doen

Toch blijf ik van ‘ontzorgen’ (externe link)houden, ontzorgen als doel van professionele en niet-professionele inspanningen. Ik zou de term willen reserveren voor preventie en gezond gedrag, voorkómen dat er langdurende zorgvragen ontstaan. Hij deugt ook om duidelijk te maken dat er veel mogelijkheden zijn voor mensen om zelf meer te gaan doen op een verantwoorde manier -zelfmanagement en eigen regie - dan wat voorheen artsen en verpleegkundigen deden. Goede alternatieven voor zorghandelingen zou ik ook ontzorgen willen noemen: e-health, waken en toezicht door (indien nodig) opgeleide en gecoachte vrijwilligers, zinvolle dagbesteding in buurtsupers en zorgboerderijen. En fysieke en maatschappelijke drempels weghalen in de samenleving, zodat mensen langer zelfstandig kunnen zijn. Niet-effectieve en door de patiënt/cliënt niet gewenste zorg? Ontzorgen! Burgers die elkaar met of zonder coöperatie (externe link) helpen bij complexe vraagstukken voor mensen; het is zorgen, maar onbetaald. Je kunt dat ontzorgen noemen, in de zin van niet betaald zorgen. Het zijn allemaal opties om op een verantwoorde manier de druk op de professionele, publiek gefinancierde zorg te doen afnemen, niet te laten verdwijnen.

Zorg en zorgzaamheid. Dat blijft.

Waar het om gaat is dat er een grote behoefte aan zorg en zorgzaamheid is en zal blijven bestaan. We kunnen als samenleving best een stapje terug in ons gebruik van betaalde zorg. Maar dan moet er wel een goed en verantwoord alternatief zijn. Kort door de bocht; ontzorgen leidt tot niet zorgen.  Dat is op zich zorgelijk. Het lijkt een geinig woordenspel, leuk voor een blog. Maar voor beslissers is het een werkelijkheid waar zij zich zorgen over moeten maken.

Meer informatie? Neem contact op met:

HenkDirecteur strategie en ontwikkeling
Henk
Nies
Directeur strategie en ontwikkeling h.nies@vilans.nl 06 22 49 88 62
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl