Johan van der Leeuw

Johan van der Leeuw

Steeds meer zorginstellingen gebruiken leefstijlmonitoring

Door de succesvolle inzet van leefstijlmonitoring in Noord-Limburg, startte in Friesland dit jaar het doorbraakproject Leefstijlmonitoring voor verdere opschaling. Het doel hiervan is alleenwonende ouderen langer verantwoord thuis laten wonen. Ondertussen zijn we ook bij Zorgpalet Baarn-Soest en ZZG Zorggroep (regio Nijmegen) gestart met de implementatie van leefstijlmonitoring. Bij die laatste wordt leefstijlmonitoring voor het eerst toegepast voor cliënten die vallen onder de (WLZ).

12-11-2015

Leefstijlmonitoring plus geavanceerde bewaking

In Noord-Limburg en Friesland is het Livind-systeem actief. In Baarn-Soest en de regio Nijmegen maken ze gebruik van een ander en nieuwer systeem: Sensara. 1 van de redenen waarom voor een ander systeem is gekozen, is de toepassing voor cliënten met een WLZ-indicatie. Sensara biedt naast de leefstijlmonitoring ‘Sensara Life’, een uitbreiding met geavanceerde bewaking op mogelijke noodsituaties en dwalen. Juist dit is naast de leefstijlmonitoring van belang om de cliëntveiligheid te borgen. Zowel bij Zorgpalet Baarn-Soest als ZZG Zorggroep is de eerste deelnemer gestart.

Leefstijlmonitoring voor steeds meer ouderen bereikbaar

Eerste pilot voor inzet leefstijlmonitoring vanuit WLZ

Tot nu toe wordt leefstijlmonitoring op basis van vooral ingezet bij alleenwonende ouderen met dementie en dus in het kader van de zorg thuis onder de Zorgverzekeringswet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Tijdens het dementieproces is opname in een intramurale instelling op een gegeven moment onvermijdelijk. Als de zorg voor de mantelzorger te zwaar wordt, wordt vaak een indicatie voor opname aangevraagd.

Langer thuis wonen

Deze indicatie valt onder de Wet langdurende zorg. De WLZ biedt echter de mogelijkheid tussen het Volledig Pakket Thuis (VPT) of in iets andere variant het Multidisciplinair Pakket Thuis. Met een dergelijk pakket kan de cliënt toch thuis blijven wonen. Voorwaarde is wel dat dit op verantwoorde wijze kan, want cliëntveiligheid staat daarbij voorop. Toepassing van leefstijlmonitoring met aanvullende geavanceerde bewaking is daar een invulling van. 

Meer informatie over leefstijlmonitoring

Meer informatie? Neem contact op met:

JohanSenior adviseur
Johan
van der Leeuw
Senior adviseur j.vanderleeuw@vilans.nl 06 22 81 06 56
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl