Lotte Bergen

Lotte Bergen

Regeldruk slaat door: 'Alsof we ons gezond verstand hebben ingeleverd'

Minder regels, meer tijd voor zorg. Met dat doel kwamen afgevaardigden van zes verpleeghuisorganisaties dinsdag 27 november in Utrecht bijeen. Ze gingen gezamenlijk aan de slag om regeldruk binnen de eigen organisatie in kaart te brengen en aan te pakken. In 2019 worden er nog 14 bijeenkomsten georganiseerd voor de verpleeghuiszorg en wijkverpleging.

29-11-2018

‘Ik heb in mijn vorige functie bij het ministerie van Financiën veel regels gemaakt, waar ik nu als directeur-generaal Langdurige Zorg bij het ministerie van VWS zélf tegenaan loop. Van die regels begrijp ik nog steeds waarom ik ze destijds gemaakt heb maar ook dat wat voor effect ze nu hebben niet helemaal de bedoeling is,’ zegt Kees van der Burg aan de start van de eerste schrapsessie.

(Ont)regel de langdurige zorg

De 15 schrapsessies worden georganiseerd door ActiZ, CNV, FNV, FBZ, NU’91 en Zorgthuisnl, in samenwerking met Vilans en het ministerie van VWS. Ze zijn onderdeel van het programma ‘(Ont)regel de langdurige zorg’. Hierin ontwikkelen we een kennisinfrastructuur met relevante kennis en middelen voor het terugdringen van regeldruk.

Veel tijd aan administratie kwijt

Uit recent onderzoek van onafhankelijk organisatieadviesbureau Berenschot blijkt dat zorgprofessionals in de langdurige zorg 31 procent van hun werktijd besteden aan administratieve taken. Behalve voor frustratie, zorgt dit ook voor minder tijd voor de cliënt. Dat moet anders vinden werkgevers en werknemers. 'Medewerkers hebben vertrouwen nodig om te kunnen doen waar ze goed in zijn en waar ze voor opgeleid zijn: goede zorg bieden. Meer regels en controle helpen daar niet bij’, aldus Trudy Prins namens ActiZ.

Medewerkers kunnen zelf het beste inschatten welke regels wel of niet zinvol zijn.

Ook CNV Zorg & Welzijn vindt het belangrijk dat binnen zorgorganisaties het gesprek gevoerd wordt over regeldruk en administratieve lasten. Voorzitter Anneke Westerlaken: ‘Het zijn de medewerkers die het beste kunnen inschatten welke regels wel of niet zinvol zijn.'

Welke regels kunnen geschrapt worden?

Voor aanwezigen zijn de verhalen van VWS, de werkgevers- en werknemersorganisaties een feest der herkenning. In kleine groepen gaan aanwezigen uiteen om met behulp van de toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’ te inventariseren welke regels geschrapt kunnen worden en welke nuttig zijn. Een aanwezige zorgmedewerker vertelt: ‘Wij hebben een lijstje waarop we aanvinken welke lijstjes we hebben ingevuld. Een lijstje voor de lijstjes dus. Af en toe lijkt het wel zo alsof we met z’n allen veel te veel op lijstjes zijn gaan vertrouwen. Alsof we ons gezond verstand iedere ochtend inleveren bij de deur van het verpleeghuis.’

We zijn met z’n allen veel te veel op lijstjes gaan vertrouwen.

Aanmelden voor schrapsessies

Na de schrapsessies worden er terugkomdagen georganiseerd, waar de deelnemers hun ervaringen uitwisselen. De terugkomdagen hebben daarnaast als doel om te inventariseren welke regels op landelijk niveau aangepakt moeten worden. VWS en sociale partners hebben afgesproken daarin gezamenlijk actie te ondernemen en zorgprofessionals hierbij te begeleiden. Voor de 14 komende schrapsessies in 2019 kunnen zorgorganisaties zich aanmelden. De eerste in de reeks vindt plaats op 24 januari.

De schrapsessies zijn bedoeld voor multidisciplinaire teams bestaande uit 5-8 medewerkers uit de verpleeghuiszorg of wijkverpleging. Een multidisciplinair team bestaat bij voorkeur uit zowel zorgmedewerkers, kwaliteits-/beleidsmedewerkers als bestuurders of managers.

Aanmelden Schrapsessie Regeldruk

Lees meer over regeldruk

Meer informatie? Neem contact op met:

LotteJunior adviseur
Lotte
Bergen
Junior adviseur l.bergen@vilans.nl 06 22 80 99 64
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl