Marcel Klein

Marcel Klein

Wegens corona voeren zorgorganisaties beeldzorg versneld door

Beeldzorg neemt een enorme vlucht, zeker sinds de uitbraak van corona in Nederland. Hoe gaan organisaties om met de verschillen in digitale vaardigheden van zorgprofessionals? ‘Het gebruiken van persona’s kan helpen bij het inspelen op motivaties en belemmeringen van verschillende type zorgprofessionals,’ aldus Esther Warmelink, adviseur bij Vilans. 

28-05-2020

‘Veel zorgorganisaties voeren beeldzorg sinds de coronacrisis versneld in of schalen het op. Het is belangrijk dat zorgprofessionals de meerwaarde ervan inzien en het ook werkelijk gebruiken,’ legt Warmelink uit. ‘Dat lukt alleen door rekening te houden met verschillen in digitale vaardigheden zodat iedereen het wil en kán gebruiken.’

Eerder verscheen onze publicatie Digitale vaardigheden in de zorg, die tot stand kwam met Buro Strakz, Utrechtzorg, Tech@doptie en Digivaardig in de zorg. In deze publicatie werden vijf persona’s geïntroduceerd die de (niet-)digivaardige zorgmedewerker representeren. De persona’s werden ingezet bij een aantal zorgorganisaties. 

Download het hele artikel

Bied helderheid over wat toegestaan is

Maaike Plant, logopediste bij SilverRade, herkent wel een aantal ‘digivaardige professionals’, die zich kenmerken door voldoende digitale vaardigheden, maar die zich weinig inspant om aan de slag te gaan met de nieuwste tools. ‘Het is belangrijk om helder te zijn over waar mensen terecht kunnen als iets níet werkt. Werkt het beeldbellen niet? De digivaardige professional verzint wel olifantenpaadjes, bijvoorbeeld door zijn privé-telefoon te gebruiken. Goed bedoeld, maar niet altijd wenselijk voor de organisatie. Onze tip is om zo snel mogelijk helderheid te bieden over welke apps of digitale middelen wel en niet toegestaan zijn. Zo voorkom je dat de digivaardige professional gebruik maakt van apps die de organisatie niet heeft goedgekeurd.’

Geef digitale enthousiasteling de ruimte

Iedere organisatie heeft wel een aantal digitale enthousiastelingen, die al volop gebruik maken van digitale middelen en graag meer en sneller willen. Plant, als logopediste sinds de coronacrisis zelf betrokken bij het uitrollen van beeldbellen bij andere behandelaren, zegt: ‘Geef enthousiastelingen de ruimte om nieuwe middelen uit te proberen, bijvoorbeeld een digitale wachtkamer-app met tijdschriften en audioboeken voor bewoners en personeel. Zorg er wel voor dat je ook andere persona’s betrekt bij de implementatie, de digitale enthousiasteling is niet representatief voor het hele personeelsbestand.’

Corona als accelerator

Warmelink ziet dat de zorgorganisaties anders werken sinds de coronacrisis ‘Een crisis zoals we die nu zien zorgt ervoor dat organisaties noodgedwongen grote stappen maken op het gebied van beeldzorg. Corona werkt in die zin al accelerator.’ Ook Plant beaamt dit: ‘Door corona heeft het beeldbellen ons een beetje ingehaald. Normaal gaan er weken overheen voordat zoiets in gebruik is, nu hebben we het met beperkte mensen en middelen uitgerold. Laten we daar vooral mee doorgaan, ook na de coronacrisis.’

Meer lezen over digitale vaardigheden

Ga naar de overzichtspagina over het coronavirus

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl