Frans van Zoest

Frans van Zoest

Zorgvernieuwers moeten de meerwaarde zien

In 2017 vroegen wij aan zorgprofessionals wat hun ideeën voor vernieuwing van de langdurige zorg zijn. Een nieuwe bottom-up-manier van werken voor het project Zorgvernieuwers 2017. Laura Steman, manager Wijkzorg van Zorggroep Solis, vertelt hoe deze aanpak heeft gewerkt bij het verbeteren van de kwaliteit van leven van passieve cliënten.

25-01-2018

Waarom Zorgvernieuwers?

Zorggroep Solis wilde graag meer doen met technologie, maar door het enorme aanbod, zagen we door de bomen het bos niet meer. We hebben toen de volgende vraag bij Vilans neergelegd: ‘Hoe kunnen we meer doen met technologie om de kwaliteit van leven van cliënten te verbeteren?’ Vilans heeft toen ook andere organisaties benaderd om te kijken of zij behoefte hebben om op dit onderwerp aan te haken. Inmiddels hebben meerdere organisaties zich opgegeven en hebben we op 25 januari onze eerste bijeenkomst.’

Hoe verloopt de samenwerking?

‘Door Vilans zijn we al goed op weg geholpen. Zo hebben ze ons laten zien welke technologieën er allemaal zijn. Ook hebben we de cliëntcategorieën uitgekristalliseerd en waar daadwerkelijk de behoeftes liggen. We hebben producten te leen gekregen om te testen en contactgegevens van leveranciers voor proefplaatsingen. Ik kijk uit naar de samenwerking met andere zorgorganisaties. Het is zoveel mooier als je ervaringen kunt delen. Dit scheelt bijvoorbeeld aanschafkosten. Door meerdere organisaties te laten testen, ben je met z’n allen een stuk efficiënter.’

Wat heeft het opgeleverd?

‘Na de presentatie van Vilans, wisten we op welke wijze we technologieën konden testen om de kwaliteit van leven van passieve cliënten te verbeteren. Bij Zorggroep Solis is er een grote groep mensen die niet om aandacht vraagt en een onvoldoende waardevolle daginvulling heeft. Na het testen bleek een aantal producten die succesvol, die hebben we dan ook aangeschaft. De belevenistafel bijvoorbeeld, met een interactief scherm in de tafel met plaatjes, puzzels en foto’s. Andere producten bleken helemaal niet zo fijn, maar dat is dan goed om te weten. Zo vonden veel mensen het massagekussen toch hard en onprettig.’   

Wat heb je ervan geleerd?

‘Dat je energie moet stoppen in de implementatie. Bijvoorbeeld met de kleine robot Zora. Bij een organisatie  bleek de zorgverlener veel tijd kwijt te zijn met het aansturen van de robot. Tot we ontdekten dat een andere zorgorganisatie de robot geprogrammeerd had met QR-codes en daardoor wel die gewenste tijdswinst had. Een goede implementatie is dus belangrijk. Daarom willen we per afdeling een technologiecoach gaan inzetten.’

Wat zijn je ambities voor 2018?

‘We willen kennis gaan delen zodat de hele sector hier profijt van heeft. Het zou mooi zijn als we na 25 januari een platform met andere organisaties kunnen gaan vormen en dat we bij elkaar langs kunnen gaan. Het is belangrijk om als zorgvernieuwer de meerwaarde in te zien en de passie op te brengen om echt iets bij te dragen. Want als we door blijven gaan met de huidige manier van zorg verlenen, met te weinig aandacht voor preventie en technologie, komt de kwaliteit van de zorg straks echt onder druk te staan.’

Lees meer

Meer informatie? Neem contact op met:

FransExpert innovatie
Frans
van Zoest
Expert innovatie f.vanzoest@vilans.nl 06 55 44 03 68
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl