Advies en Implementatie

De verbindende rol van het sociaal wijkteam

Het sociaal wijkteam is het hart van zorg en ondersteuning in de wijk. Krijg inzicht in de behoeften en ondersteuningsvragen van uw inwoners.

Het sociaal wijkteam staat midden in de samenleving. Ze weten wat er speelt in de wijk en waar behoefte aan is. Met een sociaal wijkteam stimuleert u zelfredzaamheid en eigen kracht bij uw inwoners. Begin vandaag nog!

Waarom aan de slag met sociale wijkteams?

Eén plek voor vragen over ondersteuning en zorg in uw wijk. Fijn voor de inwoners, maar ook voor de gemeenten en (zorg)organisaties. Doordat de sociale wijkteams daadwerkelijk vanuit de wijk opereren, signaleren zij vroegtijdig problemen bij gezinnen. Ze hebben inzicht in de vragen en behoeften van inwoners en kunnen zo proactief en preventief handelen. Stimuleer beweging, gezondheid en participatie in uw gemeente met het sociaal wijkteam.  

Hoe ontwikkelen we een wijkteam in uw gemeente? 

  • Samen brengen we de uitgangspunten en beoogde resultaten in kaart. Wat is er nodig en waar is behoefte aan als het gaat om de inzet van sociale wijkteams?
  • Welke aanbieders zijn er in de wijk, wie moeten we erbij betrekken? Samen met alle partijen ontwikkelen we een werkwijze voor het wijkteam.  
  • Het sociale wijkteam gaat aan de slag in een pilot. Is deze succesvol, dan implementeren we het team in uw wijk. We monitoren de resultaten en maken een business case.

Het resultaat: een geïnspireerd en succesvol sociaal wijkteam

Waarom Vilans?

We adviseren gemeenten over de zorg en ondersteuning. Door onze kennis van de eerstelijnszorg, ouderenzorg en gehandicaptenzorg brengen wij snel de juiste partijen samen. Daarbij benutten we onze ervaringen op het gebied van: het begeleiden van lokale proeftuinen, versterken van zelfredzaamheid van burgers en toekomstbestendige samenwerkingsverbanden

Meer informatie? Neem contact op met:

RianDirecteur Leren, Innoveren en Onderzoeken
Rian
van de Schoot
Directeur Leren, Innoveren en Onderzoeken r.vandeschoot@vilans.nl 06 22 81 07 08
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl