Advies en Implementatie

Duurzaam preventiebeleid met preventiematrix

Breng het preventieaanbod van uw gemeente in kaart met de preventiematrix.

Waarom de preventiematrix?

De preventiematrix helpt bij het overzichtelijk maken van de activiteiten en interventies die er in de gemeente al zijn voor verschillende doelgroepen. De matrix geeft ook meteen inzicht welke onderwerpen of doelgroepen nog aandacht nodig hebben. Gemeenten en professionals kunnen de matrix op verschillende manieren gebruiken, al dan niet samen met burgers. Wij kunnen gemeenten hierbij ondersteunen door een sessie met lokale partijen te organiseren. 

Download de preventiematrix

In 4 stappen op weg naar een beter preventiebeleid

 1. Bepalen top 12 lokale ‘gewenste situaties’ en ‘problemen of vraagstukken’
  De matrix vermeldt de meest voorkomende problemen rond jeugd, volwassen of ouderen voor gemeenten. Op basis van cijfers over de gemeente kunt u een eigen top 12 ‘gewenste situaties’ en ‘problemen of vraagstukken’ maken en hiermee nog beter afstemmen op de lokale situatie.
 2. Inventariseren huidig preventieaanbod
  U kijkt naar de verschillende preventieniveaus. Hoe staat het met de kwaliteit van de basisvoorzieningen? Welk aanbod is er al en wie zijn daarbij uw partners? Welke overlap is er en waar zijn nog witte vlekken? Deze inventarisatie doet de gemeente samen met stakeholders.
 3. Gezamenlijke ambitie en aanpak
  Op basis van de uitkomst van de preventiematrix bepaalt u wat de gezamenlijke ambities zijn van de stakeholders op het gebied van preventie. Van daaruit stelt u een gezamenlijke aanpak op.
 4. Regie houden op beleid
  Als u eenmaal de gezamenlijke ambities hebt bepaald en het beleid hebt vormgegeven, legt u de focus op vragen als:
 • Wat kunnen we zeggen over de effectiviteit van de interventies in het huidige aanbod?
 • Hoe kunnen we dit beter gaan meten?
 • Wat voor aanbod ontbreekt er nog?
 • Hoe sterk zijn onze partnerships met lokale partners?
 • Wat kunnen we leren vanuit de wetenschap of uit de praktijk van andere gemeenten?

Het resultaat: Overzicht van beschikbare interventies en inzicht in wat er nodig is in de toekomst. Daarbij is het natuurlijk belangrijk om ook de burgers uit de gemeente te betrekken.

Waarom aan de slag met het preventiebeleid?

Goede preventie kan zorgen voor een gezonde, veilige en kansrijke omgeving voor de bevolking. Preventie gaat uit van een driesporenbeleid:

 • inzet op de aanpak van de problematiek bij mensen (geïndiceerde preventie)
 • inzet op ondersteuning van mensen met risicofactoren voor het krijgen van problematiek om te voorkomen dat de problematiek zich bij hen gaat voordoen (selectieve preventie)
 • inzet op beschermende factoren bij mensen zonder bekende risicofactoren of problemen om te voorkomen dat mensen risicofactoren gaan ontwikkelen en later mogelijk de problematiek krijgen (universele preventie).

Waarom Vilans?

Wij hebben samen met onze partners de preventiematrix ontwikkeld. Medewerkers van verschillende disciplines leiden de bijeenkomst om een integrale aanpak te bevorderen.

Meer informatie? Neem contact op met:

KiyomidSenior adviseur
Kiyomid
van der Veer
Senior adviseur k.vanderveer@vilans.nl 06 22 81 06 95
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl