Advies en Implementatie

Langer verantwoord en prettig thuis wonen met eHealth

Uw cliënten wonen thuis met een digitale vinger aan de pols en face-to-face contact met betrokken zorgverleners. Persoonlijk, efficiënt én betaalbaar.

Waarom langer thuis wonen met eHealth?

EHealth kan de veiligheid en zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen en mensen met een beperking vergroten. Daarmee wordt het mogelijk langer thuis te wonen en de mantelzorg te ontlasten. Bijvoorbeeld met beeldschermzorg: zorg op afstand, waarbij cliënt en medewerker via een beeldscherm, microfoon en camera met elkaar communiceren. Leefstijlmonitoring biedt op een andere manier ondersteuning. Hiermee worden veranderingen zichtbaar in het dagelijks leefpatroon van alleenwonende mensen. Mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers hebben zo de mogelijkheid een vinger aan de pols te houden. Wij helpen u beide vormen van eHealth succesvol in te zetten.

Wanneer u kiest voor langer thuis wonen met eHealth, doorlopen we samen enkele stappen:

  • Eerst verkennen we uw doelgroep. Waar hebben uw cliënten en medewerkers behoefte aan? Samen ontwikkelen we een (nieuwe) visie en stellen we randvoorwaarden op voor beeldschermzorg en/of leefstijlmonitoring die past bij uw organisatie.
  • Vervolgens gaan we conceptualiseren. Welke oplossingen zijn denkbaar binnen de gestelde kaders? Wat kosten deze oplossingen en wat leveren ze op?
  • Na de keuze voor een systeem, volgt de implementatie in uw zorg- en werkprocessen. Dat is niet alleen een kwestie van de techniek aansluiten. Tijdens het proces helpen we draagvlak creëren bij alle betrokkenen: cliënten, hun familie en mantelzorgers, zorgmedewerkers en staffunctionarissen.

Het resultaat: eHealth die bijdraagt aan prettige én verantwoorde zorg thuis.  

Waarom Vilans?

Wij hebben jarenlange ervaring met de implementatie van oplossingen in eHealth. We weten hoe zorgprocessen werken en hoe de techniek daarop aansluit.  

Meer informatie? Neem contact op met:

JohanSenior adviseur
Johan
van der Leeuw
Senior adviseur j.vanderleeuw@vilans.nl 06 22 81 06 56
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl