Teamtrajecten - Integrale zorg

Wat vraagt de samenwerking met verschillende zorginstanties zoals huisarts, ziekenhuis, buurtzorg, gemeenten van jou? Dat staat in dit teamtraject centraal.

Online èn op de werkplek

Het teamtraject Integrale zorg is een combinatie van online leren en leren in de praktijk. Je start steeds online met een korte praktijksimulatie van ongeveer 10 minuten. Probeer een andere manier van werken uit en ervaar wat het effect is van je keuze. Daarna ga je in de praktijk aan de slag met korte opdrachten en bespreek je je ervaringen met anderen. Door deze manier van werken leer je van elkaar en kom je samen tot meer ideeën dan je alleen kunt bedenken. Dat is waar het leren op de werkplek juist voor bedoeld is: samen werken aan betere zorg voor cliënten. Meer weten over het teamtraject, met of zonder coach.

De onderwerpen

  • Wim en Ria: hoe voer je het gesprek met de huisarts? Hoe stem je af en werk je samen? 
  • Sydney: hoe werk je samen met meerdere instanties tegelijk? Hoe breng je alle partijen samen? 
  • Overdracht ziekenhuis: hoe verloopt de overdracht van het ziekenhuis? Hoe ontwikkel je een gezamenlijke cultuur?

De onderwerpen zijn geschikt voor iedereen die in de zorg werkt.

Hoe werkt het?

In deze demo laten we zien hoe de modules werken.

Spreekt het je aan: meld je dan aan voor een pilot en neem contact met ons op

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl