Advies en Implementatie

Meer vrijheid, minder vrijheidsbeperking

Vrijheidsbeperking tegengaan? Samen met u werken we aan meer draagvlak onder cliënten, vertegenwoordigers en alle medewerkers.

Waarom is meer vrijheid nodig?

Maatregelen die de vrijheid van cliënten beperken. U neemt ze liever niet, maar ze zijn in het kader van veiligheid soms onvermijdelijk. Of toch niet? Als de cliënt geen ernstig gevaar of risico vormt voor zichzelf of zijn omgeving, zijn er vaak alternatieven mogelijk. Die hebben meestal direct positievegevolgen voor de kwaliteit van leven. In dit maattraject helpen we u de zorg zo te organiseren dat de cliënt zoveel mogelijk kan leven in vrijheid én beschermd is tegen gevaar. Dat vraagt naast een heldere visie en beleid om toewijding van medewerkers, behandelaren, familie en andere betrokkenen. Met een multidisciplinaire aanpak ligt het binnen handbereik: meer vrijheid op een verantwoorde manier.

Wanneer u kiest voor deze dienst, doorlopen we met uw organisatie enkele stappen

  • We starten met een grondige analyse van de huidige situatie.
  • Op basis van deze gegevens kunnen medewerkers voor hun eigen team of groep hun eigen diagnose stellen. Dat vergroot de bewustwording en de betrokkenheid.
  • Vervolgens onderzoeken we de afwegingen en opties per cliënt: waarom is deze maatregel ingesteld? Wat is het risico als we de maatregel afbouwen of vervangen door een andere? En uiteraard: welke randvoorwaarden hebben medewerkers nodig om vrijheidsbeperkendemaatregelen af te bouwen?

Resultaat: Een drastische afname in het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen en meer bewustwording binnen de organisatie.

‘Door zelfreflectie en bewustwording gaat vrijheidsvergroting leven in de organisatie.’ Mirjam Hendriks, beleidsmedewerker Lunet zorg

Waarom Vilans?

Wij hebben veranderkundige kennis en weten alles over vrijheidsbeperkende maatregelen. Meer dan 100 zorgorganisaties gingen u voor en werkten met succes aan het afbouwen van vrijheidsbeperking.

Meer informatie? Neem contact op met:

IrmeExpert
Irme
de Bonth
Expert i.debonth@vilans.nl 06 22 81 07 32
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl