Advies en Implementatie

Persoonsgerichte zorg: een interne projectleider coachen

Maak uw zorg en ondersteuning blijvend persoonsgericht door coaching en begeleiding van een interne projectleider.

Waarom een interne projectleider coachen?

U wilt tevreden bewoners die meer kwaliteit van leven ervaren en meer werkplezier bij uw medewerkers. Dat kan met persoonsgerichte zorg: zorg waarbij medewerkers de wensen, behoeften en belevingswereld van de cliënt centraal stellen. Wij coachen een door u benoemde interne projectleider om persoonsgerichte zorg in uw organisatie te realiseren. En we helpen deze projectleider blijvende gedragsverandering te realiseren bij medewerkers, bewoners en naasten.  

Wanneer u kiest voor deze coaching, doorlopen we samen enkele stappen met de interne projectleider:

  • Wij begeleiden u in verandermanagement. Daarvoor bepalen we een gezamenlijk kader voor persoonsgerichte zorg, creëren we draagvlak en passen we dit direct toe in de praktijk. Bewoners en naasten worden 'mede-eigenaar' van de verandering.  
  • We ondersteunen u in projectmanagement. Daarbij helpen we u te werken met groepen, verbeteringen te meten en evalueren, te denken in werkprocessen en deze te analyseren.
  • Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van bewoners en naasten, helpen we u de cliënten in dit proces te betrekken.

Het resultaat: tevreden bewoners die meer kwaliteit van leven ervaren en meer werkplezier bij uw medewerkers. 

Waarom Vilans?

Onze onafhankelijke, deskundige adviseurs hebben ervaring met het coachen van projectleiders. Door onze jarenlange ervaring met de implementatie van persoonsgerichte zorg in zorgorganisaties weten we wat nodig is om daadwerkelijk te veranderen. Het voordeel van externe coaching is dat de interne projectleider eindverantwoordelijk is en blijft, ook na afloop van het project. Dit is een belangrijke voorwaarde voor borging in uw organisatie.

Meer informatie? Neem contact op met:

JeroenSenior adviseur
Jeroen
Havers
Senior adviseur j.havers@vilans.nl 06 22 81 01 13
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl