Naar hoofdinhoud

Kennisbank Digitale Zorg

Overal in Nederland is de zorg bezig met innovatie, onderzoek en implementatie van digitale zorg. Op veel plaatsen worden dezelfde oplossingen uitgeprobeerd. De resultaten van pilots en andere experimenten worden nog maar weinig gedeeld. Als bekend is wat de ervaringen met een innovatie zijn, dan kunnen anderen daarvan profiteren. Als de opzet van pilots wordt gedeeld, dan kunnen andere zorgaanbieders dezelfde methode gebruiken zodat de impact sneller wordt aangetoond. Door gezamenlijke waardebepaling en het delen van resultaten kunnen gelijkgerichte afspraken over bekostiging worden gemaakt. Om in deze behoeften te voorzien, heeft Vilans het initiatief genomen voor de Kennisbank Digitale Zorg.   

De Kennisbank Digitale Zorg is een centraal punt voor het delen en ophalen van kennis over digitale zorg. De Kennisbank levert een infrastructuur voor het delen van kennis over (best) practices, ervaringen met pilots (lessons learned), de opzet van pilots, informatie over waardebepaling uit onderzoek en financieringsmogelijkheden. 

Binnen de Kennisbank werken verschillende organisaties samen, waaronder Vilans, Alzheimer Nederland, ActiZ, ZN, WDTM, VitaValley, ZonMw, VWS, Hulpmiddelenwijzer.nl, Hogeschool Utrecht, HU Lectoraat Technologie voor Zorginnovaties en Meiland Training & Consult, met als doel om hun ervaringen te delen en te komen tot een eenheid in de methodiek in taal en onderzoek. De Kennisbank Digitale Zorg deelt onafhankelijke informatie over verschillende typen zorgtechnologie, de harde en zachte kosten en baten en bij wie deze terechtkomen. Welke toepassingen dragen bij aan het cliëntwelzijn, het werkgeluk van de medewerker en het verlichten van de werkdruk? Binnen welke context zijn deze toepassingen waardevol? 

Dankzij de Landelijke Kennisbank Digitale Zorg als platform voor kennis- en informatie-uitwisseling wordt het mogelijk om innovaties sneller te evalueren en te beoordelen zodat een versnelde opschaling mogelijk wordt.

Jouw kennis ook op de kennisbank?

Neem contact met ons op.