Annemieke Wieringa
Onderzoeker

Annemieke
Wieringa

Onderzoeker

Ik geloof dat je mensen pas echt kunt helpen als je weet wat de vraag of het probleem precies is. Dit vergt een onderzoekende blik, een kwetsbare opstelling, durven en kúnnen kijken vanuit het perspectief en mogelijkheden van de hulpvrager en zijn/haar omgeving. Wat beweegt iemand om hulp te vragen, wat speelt er in zijn leven en wie zijn belangrijke naasten? Onderzoek gezamenlijk hoe het probleem zo simpel en gemakkelijk mogelijk kan worden opgelost, dicht bij de persoon met de hulpvraag met zo weinig mogelijk poeha. Zodat je er écht alles aan hebt gedaan om de ander in zijn kracht te zetten en te ondersteunen.

Zorg toegankelijk maken

Ik help gemeenten en wijkteams bij de inrichting van zorg en de processen daaromheen. Gezamenlijk onderzoeken we hoe we zorg zo simpel en toegankelijk mogelijk kunnen maken. Niet in hokjes, maar er overheen.

Kennis moet direct vindbaar en toepasbaar zijn. Dit faciliteer ik door sociale netwerkstructuren en interacties in kaart te brengen.

Wapenfeiten van Annemieke

  • Heeft ruime ervaring binnen het sociaal domein vanuit de praktijk en als beleidsadviseur.
  • Onderzoekt netwerken en onderlinge interacties door middel van sociale netwerkanalyse.
  • Ontwikkelt, samen met Toezicht Sociaal Domein en de kennisinstituten van Integraal Werken in de Wijk, een instrument waarmee gemeenten hun toegang kunnen optimaliseren.
  • Is onderzoeker bij het programma kennisinfrastructuur langdurige zorg.

In team Onderzoek en validatie met Annemieke