Aan de slag met datascience in de langdurende zorg


De laatste jaren vragen steeds meer zorgorganisaties zich af: kunnen we met de informatie en data uit onze systemen de kwaliteit van zorg verbeteren? En zo ja, hoe?

In 2018 hebben ASVZ, Coloriet en Triade Vitree vanuit Carante Groep, een samenwerkingsverband van dertien zelfstandige organisaties in de ouderen- en gehandicaptenzorg, samen met ons de
mogelijkheden van data-analyse verkend. In deze publicatie leest u de ervaringen van Carante Groep bij het zetten van deze eerste waardevolle stap. Hoe zag hun aanpak eruit? Waar liep zij tegenaan? En welke resultaten heeft het opgeleverd? Met dit document hopen wij u op weg te helpen om ook de mogelijkheden van data in de organisatie te verkennen.