Bied passende hulp aan kinderen met niet-aangeboren hersenletsel


Jaarlijks wordt in ziekenhuizen in Nederland naar schatting bij 19.000 kinderen en jongeren tot 24 jaar niet-aangeboren hersenletsel (NAH) vastgesteld. Kinderen en jongeren met NAH stellen de jeugdgezondheidszorg voor een dubbele uitdaging. Ten eerste het signaleren van het hersenletsel en ten tweede het verwijzen naar passende zorg en begeleiding.

Dit artikel geeft professionals in de jeugdgezondheidszorg inzicht in:

  • De gevolgen van NAH bij kinderen en jongeren.
  • Instrumenten om NAH bij kinderen en jongeren te signaleren.
  • Begeleiding van leerlingen met NAH in het onderwijs.
  • Begeleiding van gezinnen van een kind met NAH.