De lastige praktijk van het individueel zorgplan


In de chronische zorg in de eerste lijn is werken met een individueel zorgplan (IZP) een belangrijke doelstelling. De ervaring in een pilot is dat het IZP een bruikbaar hulpmiddel kan zijn in de zorg voor mensen met diabetes. Tegelijkertijd is het lastig het werken met een IZP te integreren in het zorgproces.

In dit artikel gepubliceerd in het weekblad Medisch Contact, leggen wij in samenwerking met Nivel, Huisartsen Utrecht Stad en Zorggroep PreventZorg uit waarom het werken met een individueel zorgplan niet vanzelf gaat.