Grenzen belemmeren de bereidheid van mantelzorgers


Mantelzorgers, familieleden, buren, vrienden en vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg en ondersteuning van kwetsbare burgers. Met de transities in de zorg zal het belang van die bijdrage alleen maar toenemen. Maar zit er nog rek in de informele zorg en ondersteuning? Hoe gaat het samenspel met de formele zorg en ondersteuning eruitzien en zijn daarin nog grenzen te verleggen?

Mantelzorger en informele zorg vs. formele zorg

Lang niet iedereen uit familie, netwerk of buurt wil of kan hulp geven aan een naaste, blijkt uit het onderzoek 'Hulp geboden' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (2014). De vraag is wat hen weerhoudt en wat hen toch over de streep kan trekken. Hun bijdrage wordt op verschillende manieren begrensd.

Soms gaat het om veronderstelde grenzen, soms om opgelegde en veranderende grenzen. Veel zorgmedewerkers denken dat mantelzorgers, vrienden, buren en vrijwilligers niet voldoende bevoegd of bekwaam zijn om risicovolle zorghandelingen uit te voeren. Toch is daar geen wettelijke grondslag voor.

Bekijk ook de workshop .