Handleiding BrainSTARS - Toepassing in gezinnen met een kind met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)


Handleiding BrainSTARS - Toepassing in gezinnen met een kind met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Gratis
Download publicatie

In de Handleiding BrainSTARS vind je achtergrondinformatie, praktische adviezen en veel gestelde vragen over BrainSTARS. BrainSTARS is een educatief programma voor kinderen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun opvoeders en leerkrachten. Het biedt ouders, onderwijsgevenden en andere betrokkenen informatie over de oorzaken en gevolgen van NAH. Daarnaast geeft BrainSTARS handvatten voor het analyseren en aanpakken van gedragsproblemen.

Ervaringen van gebruikers

In 2011 hebben de zorgorganisaties Heliomare, Pluryn, Siza en Zozijn BrainSTARS toegepast in de begeleiding van elf gezinnen met een kind met NAH. Zowel ouders als gezinsbegeleiders hebben het gebruik van BrainSTARS geëvalueerd. Deze handleiding is het resultaat van de ervaringen die in de elf gezinnen zijn opgedaan.

Veelgestelde vragen

De handleiding, die je hieronder gratis kunt downloaden, geeft antwoord op vragen als:

  • Wanneer kan BrainSTARS ingezet worden?
  • Aan welke voorwaarden moet een gezin met een kind met NAH voldoen?
  • Hoe verhoudt BrainSTARS zich tot andere methodieken en tools?

Samenwerking

Aan de handleiding werkten mee: Vera Brandsma (Heliomare), Louise Lindeboom (Siza), Krista Richter (Zozijn) en José van der Weide (Pluryn).

Handboek BrainSTARS

De handleiding hoort bij het Handboek BrainSTARS, de Nederlandse bewerking van het Amerikaanse educatieve programma BrainSTARS.


Gratis
Download publicatie