Handleiding BrainSTARS - Toepassing in gezinnen met een kind met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)


In de Handleiding BrainSTARS vindt u achtergrondinformatie, praktische adviezen en veel gestelde vragen over BrainSTARS. BrainSTARS is een educatief programma voor kinderen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun opvoeders en leerkrachten. Het biedt ouders, onderwijsgevenden en andere betrokkenen informatie over de oorzaken en gevolgen van NAH. Daarnaast geeft BrainSTARS handvatten voor het analyseren en aanpakken van gedragsproblemen.

Handboek BrainSTARS

De handleiding hoort bij het Handboek BrainSTARS, de Nederlandse bewerking van het Amerikaanse educatieve programma BrainSTARS. U kunt het handboek bestellen in de webwinkel van Vilans.

Ervaringen van gebruikers

In 2011 hebben de zorgorganisaties Heliomare, Pluryn, Siza en Zozijn BrainSTARS toegepast in de begeleiding van 11 gezinnen met een kind met NAH. Zowel ouders als gezinsbegeleiders hebben het gebruik van BrainSTARS geëvalueerd. Deze handleiding is het resultaat van de ervaringen die in de 11 gezinnen zijn opgedaan.

Veelgestelde vragen

De handleiding, die u rechts op deze pagina gratis kunt downloaden, geeft antwoord op vragen als:

  • Wanneer kan BrainSTARS ingezet worden?
  • Aan welke voorwaarden moet een gezin met een kind met NAH voldoen?
  • Hoe verhoudt BrainSTARS zich tot andere methodieken en tools?

Samenwerking

Aan de handleiding werkten mee: Vera Brandsma (Heliomare), Louise Lindeboom (Siza), Krista Richter (Zozijn) en José van der Weide (Pluryn).