Handleiding samenspel: Samenwerken in de zorg, hoe doe je dat?


Deze handleiding biedt inspiratie om de samenwerking tussen mantelzorger, vrijwilliger en medewerker verder vorm te geven, ook wel ‘samenspel’ genoemd. Bij goed samenspel gaan we uit van: ‘een optimale en gelijkwaardige samenwerking tussen medewerkers, mantelzorgers, vrijwilligers en cliënten, met het uitgangspunt dat zij opereren als één team’. Dit team heeft een gemeenschappelijk doel en een gedeelde visie. Ieder individu is gelijkwaardig en zit in het team vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheden.

Samenwerking versterken

Deze handleiding bevat materiaal om de onderlinge samenwerking van alle betrokkenen (verder) te versterken. Centraal staat efficiënt en effectief leren óp en dichtbij de werkplek, met en van elkaar.

Alle betrokken partijen

Dit leerarrangement richt zich op alle betrokken partijen. Hoe kunnen zij elkaar versterken in de samenwerking voor ten behoeve van kwaliteit van leven met goede zorg voor de cliënt? De werkvormen zijn niet alleen bedoeld voor medewerkers, maar ook voor mantelzorgers en vrijwilligers.

Inspiratie

Deze handleiding is geen kant-en-klaar of vastomlijnd programma, maar biedt een overzicht van verschillende werkvormen. Je kunt deze gebruiken ter inspiratie tijdens het samenstellen van een leerarrangement. Op deze manier kan je zelf een arrangement samenstellen dat past bij jullie situatie, doelen en mogelijkheden.

Fases samenwerking

Het is handig om voor het samenstellen van het programma eerst te kijken naar de fase waarin de samenwerking zich bevindt, welke vragen er vooral spelen, bij wie en waarom. In het keuzemodel staat beschreven waaraan je de fase van samenwerking kan herkennen. Vervolgens kies je de werkvormen die passen bij de verschillende samenwerkingsfasen.