Handreiking Kwetsbare ouderen in de eerste lijn


Deze handreiking beschrijft de kernelementen van een multidisciplinaire, programmatische aanpak voor kwetsbare ouderen, als basis voor uitwerking op regionaal en lokaal niveau. De handreiking is ontwikkeld op initiatief van verschillende personen en partijen uit de extramurale ouderenzorg.

Zelf keuzes maken

Uitgangspunt van de handreiking is dat ouderen zelf hun keuzes maken over de aard en mate van ondersteuning die zij wensen. Idealiter resulteert dit in een aanpak die zelfregie ondersteunt. De hulpverlener begeleidt de oudere bij het maken van zijn keuzes door zich te verdiepen in diens wensen en behoeften.

Multidisciplinaire aanpak

In de zorg voor kwetsbare ouderen heeft een multidisciplinaire aanpak de voorkeur. Maar kan klein starten ook: de huisarts en praktijkverpleegkundige kunnen samen al een heel eind komen. Vaak gaat het pas echt goed lopen als meer disciplines meedoen. Een multidisciplinaire aanpak vraagt goede afstemming en samenwerking met de thuiszorg, gemeente en welzijnsorganisaties.