Hoe zoeken en delen beleidsadviseurs bij gemeenten kennis?


Beleidsadviseurs bij gemeenten hebben met veel sectoren te maken. De domeinen van zorg, welzijn, participatie, jeugd, wonen en ruimtelijke ordening raken steeds meer met elkaar verbonden. Vraagstukken worden complexer van aard en vragen steeds vaker om een integrale oplossing, maar hoe vindt u hiervoor de juiste informatie? Wat is er al beschikbaar? Hoe wordt de kennis in de praktijk gebruikt en wat werkt wel/niet? Wij zochten de antwoorden in dit onderzoek.

Model kennislemniscaat toont weg van kennis naar praktijk

Kennisorganisaties én gemeenten moeten die kennis op een toegankelijke manier verzamelen, ontwikkelen en beschikbaar maken. De kennislemniscaat is hiervoor een goed middel. Deze laat zien hoe kennis een weg vindt naar de praktijk. En, andersom, hoe kennis uit de praktijk verder ontwikkeld kan worden, voeding geeft aan het beleid en onderzoeksthema’s agendeert.

Het model toont de samenhang tussen landelijke en lokale kennisinfrastructuren als 2 in elkaar overlopende, collectieve kennis- en verbetercycli.

Infographic geeft antwoord op kennisvragen

Bekijk de infographic en krijg de antwoorden op de vragen:

  • Wie hebben deelgenomen?
  • Wat zijn de overeenkomstige onderwerpen?  
  • Wat is er per kennisonderdeel aangegeven?

Dit document is een co-creatie vanuit integraal werken in de wijk.