Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in de Wmo


Veel gemeenten zijn gaan samenwerken met andere gemeenten om kennis, middelen of financiën te bundelen en zo het Wmo-beleid vorm te geven. Gemeenten kunnen zulke intergemeentelijke samenwerking op verschillende manieren invullen en structureren, bijvoorbeeld met de Wet gemeenschappelijke regelingen. Deze vormen van samenwerking hebben mogelijk ook andere gevolgen voor de bestuurskracht van gemeenten.

Samenwerking en bestuurskracht

Vonne Claessens bestudeerde de invloed van verschillende samenwerkingsstructuren op de bestuurskracht van gemeenten. Zij voerde dit afstudeeronderzoek uit bij ons, als masterstudent Arbeid, zorg en participatie aan de Universiteit Utrecht.

De hoofdvragen van haar onderzoek waren: zijn er bepaalde samenwerkingsstructuren die mogelijk leiden tot een verbetering of verslechtering van de gemeentelijke bestuurskracht? En op welke manier beïnvloeden zij de bestuurskracht van gemeenten? Uit het onderzoek blijkt dat intensievere samenwerkingsvormen de bestuurskracht van afzonderlijke gemeenten kunnen verminderen.