Naar meer bewustzijn - Passende zorg voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen


De zorg voor en behandeling van patiënten met langdurige bewustzijnsstoornissen (LBS) na coma in Nederland kent nijpende knelpunten die snel aangepakt moeten worden. Mensen die na een eerste fase van coma minimale tekenen van bewustzijn vertonen (de zogenoemde postacute fase) vallen tussen wal en schip.

De Hersenstichting bracht in juni 2018 het rapport Naar meer bewustzijn - passende zorg voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen uit. Hierin is voor het eerst beschreven wat passende zorg is voor deze kwetsbare groep patiënten en wat knelpunten zijn in de huidige zorg.