Onderwijsprotocol voor leerlingen met NAH


Veel kinderen en jongeren met NAH ondervinden problemen op het gebied van leren, gedrag en/of emotie. Ze hebben begeleiding en aanpassingen nodig op school. Maar hoe doe je dat als docent of begeleider als je niet bent opgeleid in het geven van onderwijs aan leerlingen met NAH?

Vergeten groep

Leerlingen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) vormen een 'vergeten' groep. Het is moeilijk te zeggen hoeveel kinderen en jongeren met NAH er op Nederlandse scholen zitten. Wat we wel weten: ziekenhuizen zien elk jaar 19.000 kinderen en jongeren in de leeftijd van 1 maand tot 24 jaar met NAH. Daarnaast zijn er jaarlijks nog duizenden kinderen en jongeren die na een flinke val niet naar het ziekenhuis gaan. Het werkelijke aantal kinderen en jongeren met NAH ligt dus nog veel hoger.

Protocol geeft handvatten

Het onderwijsprotocol biedt handvatten voor onderwijs aan leerlingen met NAH. Het protocol bestaat uit:

  • een signaleringslijst om de gevolgen van hersenletsel te signaleren
  • stroomschema’s om transities te verbeteren en leerlingen met NAH toe te leiden naar de juiste vorm van onderwijs
  • adviezen over de randvoorwaarden voor succesvol NAH-onderwijs
  • adviezen over de omgang met lichamelijke, cognitieve en emotionele problemen van leerlingen met NAH

Bekijk ook de brochure