NAH in beeld


Hoe kunt u NAH bij kinderen en jongeren signaleren? Waar moet u op letten? Deze NAH-in-beeld kaart geeft weer welke vragen u stelt voor het signaleren van NAH en wat mogelijke oorzaken zijn van hersenletsel bij kinderen en jongeren.

De kaart is bedoeld voor generalistische professionals in zorg en onderwijs, zoals huisartsen, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, docenten, onderwijsbegeleiders en professionals in de jeugdzorg.