Hoe ouderen zelf het zorgstelsel van onderop veranderen


Een groeiende golf van zorgcoöperaties overspoelt het zorglandschap. Dat vormt een nieuwe uitdaging voor het traditionele veld en niet in de laatste plaats voor de coöperaties zelf. Waar botsen de belangen van de cliënt met het systeem?

Lokaal zorg organiseren

In het afgelopen decennium ontstonden op verschillende plaatsen in het land initiatieven van burgers om lokaal zorg te organiseren. Wij inventariseren het aantal coöperaties en doen 3 grote onderzoeken, waarvan er 1 geheel op coöperaties in de langdurige zorg is gericht. Met name de uitdagingen waar coöperaties in de samenwerking met andere partijen voor staan, vormen daarbij het thema. Moeten burgerinitiatieven aan alle lijstje voldoen of zijn er ook andere manieren denkbaar om de kwaliteit te borgen?

Organisatie van toezicht

1 van de belangrijkste vraagstukken rond de beweging van zorgcoöperaties is de manier waarop het toezicht georganiseerd wordt. Monique Spierenburg, expert Lokaal organiseren bij Vilans: ‘De visie van waaruit de toezichthouders in coöperaties functioneren is heel anders dan de traditionele. In plaats van elkaars concurrent te zijn, zijn coöperaties veel meer gericht op onderlinge samenwerking en hoe je in wederkerigheid bouwt aan maatschappelijke waarde. De vraag wordt dan ook steeds meer: Hoe kun je waarde toevoegen?’

Ouderen veranderen zorgstelsel

‘Wie nog niet met de coöperatieve beweging te maken heeft gehad als bestuurder of als toezichthouder, kan erop wachten’, aldus Monique Spierenburg. ‘Bestuurders zouden er goed aan doen kennis te nemen van deze nieuwe ontwikkelingen.’ Lees verder over dit onderwerp in het artikel ‘De zorgcoöperatie; hoe ouderen zelf het zorgstelsel van onderop veranderen’ dat onlangs verscheen in het tijdschrift Lucide.