Realiseer in één jaar meer vrijheid voor cliënt en medewerker


Binnen één jaar meer vrijheid voor cliënt en medewerker realiseren. Dat kan met dit verbetertraject ‘Zorg zelf voor meer vrijheid’. Het traject is ontwikkeld voor zorgprofessionals die op projectmatige wijze willen werken aan meer vrijheid in de zorg. Het plan biedt structuur en bevat tools voor een concreet verbetertraject van een jaar.

Werkwijze ‘Zorg zelf voor meer vrijheid’

  • Het traject bestaat uit een goede voorbereiding en 4 fasen
  • In de eerste fase, de analysefase, wordt duidelijk waar de nadruk van het verbetertraject ligt voor uw organisatie. De ene organisatie richt zich bijvoorbeeld meer op het vergroten van kennis. De andere organisatie richt zich meer op het betrekken van cliënten en familie om de vrijheid te vergroten.
  • Uit ervaring blijkt dat het doorgaans nodig is om alle fasen te doorlopen om blijvende verandering te creëren en meer vrijheid voor cliënten en medewerkers te bereiken.
  • Er zit een chronologische volgorde in de fasen, maar ze lopen deels ook tegelijkertijd. Ook kan het nodig zijn iets (deels) te herhalen als blijkt dat de praktijk anders verloopt dan verwacht.

Samen op weg naar vrijheid

Dit verbetertraject hoort bij het project ‘Samen op weg naar vrijheid’ voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Doel van het project is meer vrijheid voor cliënt en zorgmedewerker. Via dit project worden zorgorganisaties en zorgprofessionals gestimuleerd en gefaciliteerd hier zelfstandig mee aan de slag te gaan.