Samenwerking wijkverpleegkundigen en sociale domein


In deze publicatie leest u de ervaringen van 32 thuiszorgaanbieders over de samenwerking tussen wijkverpleegkundigen en het sociale domein. Wat ervaren zij als voor- en nadelen? De resultaten in deze publicatie geven thuiszorgaanbieders zicht op voor- en nadelen van verschillende samenwerkingsvormen en daarmee handvatten voor gesprek met gemeenten en verzekeraars over de positionering van de wijkverpleegkundige.

De wijkverpleegkundige staat volop in de belangstelling. Goede samenwerking in de wijk maakt het mogelijk het sociale domein (waaronder welzijnswerkers, wijkagenten, jeugdzorg, vrijwilligers, onderwijs) en het medische domein (waaronder ziekenhuizen, huisartspraktijken, thuiszorg) met elkaar te verbinden. Dit is nodig voor het verbeteren van de zorg voor cliënten en realiseren van zo efficiënt en effectief mogelijke dienstverlening. De wijkverpleegkundige kan hierin een spilfunctie vervullen.