Toolkit Gezinsbegeleiding Ouder & NAH


De Toolkit biedt gedragskundigen en begeleiders informatie over methodieken en tools die van waarde zijn gebleken voor de begeleiding en behandeling van gezinnen van een ouder met NAH.

De tools en methodieken zijn beschreven volgens een identiek format en onderverdeeld in:

  1. Overkoepelende methodieken
  2. Tools voor signalering en beeldvorming
  3. Tools voor psycho-educatie
  4. Tools voor verliesverwerking
  5. Overig

Download ook de richtlijn voor behandelaars en begeleiders van gezinnen van een ouder met NAH.