Toolkit Gezinsbegeleiding Ouder & NAH


Toolkit Gezinsbegeleiding Ouder & NAH
Gratis
Download publicatie

De Toolkit biedt gedragskundigen en begeleiders informatie over methodieken en tools die van waarde zijn gebleken voor de begeleiding en behandeling van gezinnen van een ouder met NAH.

De tools en methodieken zijn beschreven volgens een identiek format en onderverdeeld in:

  1. Overkoepelende methodieken
  2. Tools voor signalering en beeldvorming
  3. Tools voor psycho-educatie
  4. Tools voor verliesverwerking
  5. Overig

Gratis
Download publicatie