Toolkit - Mantelzorg voor paramedici


Deze toolkit is geschikt voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten en andere paramedici. De tookit bestaat uit 2 delen. In het algemene deel vindt u basiskennis en praktische handvatten voor goede samenwerking met mantelzorgers. In het verdiepingsdeel vindt u informatie en methodieken voor de praktijk van het ondersteunen en coachen van mantelzorgers.

De toolkit Mantelzorg voor paramedici is een uitgave van het Expertisecentrum Mantelzorg in samenwerking met Ergotherapie Nederland (EN), Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM).