Vilans helpt Treant Zorggroep met verbinden van care en cure


De fusie van Zorgpalet (omgeving Hoogeveen) en Leveste Care (omgeving Emmen) resulteerde in januari 2017 tot Treant Zorggroep. Voor Carla van de Wiel, voorzitter van de Raad van Bestuur voldoende aanleiding om voor deze nieuwe samengestelde organisatie een passende bedrijfsstrategie te formuleren en zo alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Verbinden met medewerkers

Wij ondersteunden de zorgorganisatie voor ziekenhuiszorg en langdurige zorg door in nauwe samenwerking met alle 3000 medewerkers tot de kern van de organisatie te komen. En zo de verbinding tussen care en cure, maar ook de medewerkers te leggen.

Strategische dilemma’s

Een strategie moet tot in de haarvaten van de organisatie doordringen, weet Annelies Versteegden, voorzitter raad van bestuur van Vilans. ’Zorgprofessionals hebben de ondersteuning van een heldere strategie nodig in hun werk. Dat geldt voor de producten en diensten die je als organisatie biedt en de keuzes die je daarin maakt. Een strategietraject begint met het stellen van vragen en met het bepalen van je strategische dilemma’s.’ Dat is dan ook de belangrijke basis van de nieuwe strategie voor Treant Zorggroep geweest.

Gezamenlijk zoeken naar antwoorden

Door inspiratiesessies, uiteenlopende vormen – van ansichtkaarten tot WhatsApp – van informatie verzamelen bij medewerkers en kennis van buiten naar binnen te halen, is gezamenlijk gewerkt aan het beantwoorden van de belangrijkste vraag: Welke behoefte vervult onze organisatie in het leven van cliënten? Dit gaf een heel mooi compleet beeld van de mensen, hun ambities en hoe care en cure elkaar kunnen versterken. ‘Maar, ook waar we nog aandacht aan moeten schenken’, licht Carla van de Wiel toe.

Scherp beeld van de kracht van de organisatie

Versteegden: ‘Je wilt uiteindelijk dat je interne behoefte en mogelijkheden aansluiten bij de buitenwereld. Een strategie houdt dan ook altijd rekening met context, de kracht van de organisatie en het verandervermogen. Van de Wiel: ‘Onderaan de streep dat we vooral blijven zorgen voor patiënten en bewoners. Maar we hebben nu wel scherper in beeld wat de kracht van onze organisatie is.’

Regionale samenwerking als voorwaarde

‘De koppeling van care en cure biedt kansen, maar tegelijkertijd moeten we blijven innoveren op het gebied van banen en werkdruk en technologie. Ook moet onze vastgoedportefeuille op orde zijn en zien we samenwerken in de regio als cruciale voorwaarde. De betrokkenheid van de gehele organisatie geeft mij heel veel vertrouwen voor de toekomst. Na goedkeuring van de OR wordt dan ook zo snel mogelijk gestart met het uitvoeringsplan. En ook dan weer: met de medewerkers én voor de patiënten en bewoners.’