Wat is de waarde van een burgerinitiatief?


In dit verhalenboek vertellen mensen over hun eigen burgerinitiatief. Met behulp van narratief onderzoek is onderzocht wat de waarden van deze burgerinitiatieven zijn. Alle betrokken zorgvragers, vrijwilligers, bestuursleden en gemeenteambtenaren delen vanuit hun perspectief persoonlijke verhalen. Ze doen ook een boekje open over de initiatieven. De burgerinitiatieven Wijzelf Zorgcoöperatie Zoetermeer & Dorpscoöperatie Lierop Leeft staan centraal.

Daarnaast hebben zij gezamenlijk 4 kenmerkende personages uit het burgerinitiatief geschetst: de bestuurder, werkgroepen, vrijwilliger en externen. Ondanks dat alle verhalen uniek zijn en voor elk burgerinitiatief weer anders kunnen zijn, valt er veel te leren van de verhalen waar anderen weer profijt van hebben. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de besturen van beide burgerinitiatieven waarden hebben geprioriteerd en dat deze gericht zijn op stimulatie, zelfsturing en welwillendheid.