Whitepaper - Betere ondersteuning en zorg door een goed inkoopbeleid


Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inkoop van zorg en ondersteuning voor hun inwoners. 4 jaar na de invoering van de Wmo15, de jeugdwet en de participatiewet willen gemeenten weten of hun inkoopbeleid ook echt leidt tot passende dienstverlening voor haar inwoners. Gemeenten kijken terug en reflecteren op het proces dat voorafging aan de aanbesteding.

7 lessen over inkoop van ondersteuning en zorg

Wij als Vilans hebben in de afgelopen jaren bij een tiental gemeenten het inkoopbeleid geëvalueerd. Daarmee gaven we antwoord op vragen als:

  • Wat is de rol die de gemeente gedurende het inkoopproces wil innemen?
  • Geeft zij veel vrijheid aan de markt of wil zij juist sturend zijn in het selecteren op kwaliteit?
  • In hoeverre draagt de wijze van inkoop bij aan het realiseren van de doelen van de transformatie?
  • Hoe worden de keuzes vertaald naar werkprocessen en administratie?

Het resultaat van de evaluatie zijn 7 geleerde lessen over gemeentelijke inkoop van ondersteuning en zorg. U leest ze in deze whitepaper.