Wie-is-wie-tool brengt netwerk ouderen in kaart


Buurman, vriend, vrijwilliger, dochter, huisarts, maatschappelijk werker enzovoorts. Met de digitale tool Wie-is-wie kunnen ouderen en zorg- en welzijnsprofessionals eenvoudig zelf het netwerk van ouderen in kaart brengen. Dit handige hulpmiddel is ontwikkeld door BeterOud.

Telefoonlijstje van vroeger

‘De tool 'Wie-is-wie' is eigenlijk een sociale kaart, of het telefoonlijstje van vroeger’, legt projectleider Hans Alderliesten (Movisie) uit. ‘Mensen hebben dat op het prikbord of de koelkast hangen. Handig om bij de hand te hebben. De wie-is-wie kan deze lijstjes vervangen én geeft een totaalbeeld van het netwerk van de oudere. Het is dus handig voor de oudere zelf én voor de professional. Het is goed om zicht te hebben op mensen hun netwerk en behoeften. Het overzicht biedt de kans om te zien waar gaten vallen en legt verbindingen.

Ouderen betrokken

De tool is gebaseerd op de interactieve infographic ‘Wie is wie in de wijk?’, die is gemaakt door de werkplaats Lokaal Samenwerken van BeterOud. Ook bij de ontwikkeling van de wie-is-wie zijn ouderen nadrukkelijk betrokken. Hans Alderliesten: ‘We hebben focusgroepen georganiseerd met ouderen en professionals. Ook waren hier vertegenwoordigers van ouderenbonden bij betrokken. Ouderen willen vooral duidelijkheid en overzicht zodat ze weten bij wie ze terecht kunnen. Wie kan ik bellen als ’s nachts het brandalarm gaat? Voor professionals geldt dat zij willen weten hoe het netwerk van de oudere eruit en met welke andere professionals een oudere te maken heeft.’

In kader

Overzicht in 5 eenvoudige stappen

Een eigen ‘Wie-is-wie’ is te maken in 5 gemakkelijke stappen. 

  1. Vul de naam in.
  2. Vul namen van familie, buren en vrienden in die de oudere helpen.
  3. Vul namen van zorgverleners in: (huis)arts, thuiszorg of ander hulpverleners.
  4. Vul overige bijzonderheden in (bijv. hobby's, allergieën).
  5. Druk op de knop om het overzicht te downloaden.

Een oudere kan de wie-is-wie zelf invullen of samen met bijvoorbeeld een partner, kind(eren) of zorgverlener. De tool is via de pc of tablet in te vullen en daarna te printen. Of print een lege wie-is-wie en vul deze met pen in.’

Meer weten? Neem contact op met Marjan Hurkmans.