Zelfredzaamheidsmeter


De zelfredzaamheidsmeter is een handig gespreksinstrument bij (de intake van) gesprekken waarin zelfredzaamheid aan de orde wordt gesteld. Trek er voldoende tijd voor uit, want het levert goede inzichten op.

De zelfredzaamheidsmeter onderscheidt 10 levensgebieden. Per levensgebied checkt u de zelfredzaamheid van de cliënt, ofwel of hij zichzelf kan redden en eigen regie heeft. U kunt de zelfredzaamheidsmeter met uw cliënt bespreken of allebei apart invullen.

Met de zelfredzaamheidsmeter kunt u:

  • Lastige onderwerpen bij zelfredzaamheid bespreekbaar maken.
  • Dieper ingaan op de persoonlijke situatie van een cliënt.
  • Zelfredzaamheid inpassen in het zorgproces.