Frisse Blik-sessies

Leren van elkaars frisse blik en ervaringen. Om dit te faciliteren, organiseert Vilans regelmatig de Frisse Blik-sessies. Hierin delen recent aangetreden zorgbestuurders kennis met elkaar en bespreken ze de nieuwste ontwikkelingen.

In de langdurende zorg is behoefte aan nieuwe inzichten en oplossingen. De sessies zijn een mooie manier voor Vilans om de rol als kennisorganisatie te pakken en zo veel mogelijk kennis te delen en te verspreiden. Met elkaar bepalen we een thema voor een volgende sessie.

Bundeling van kennis en informatie

De Frisse Blik-deelnemers krijgen vooraf een handige bundeling van kennis en informatie vooraf toegestuurd. Dat behelst de kennis en informatie die wij op een bepaald thema in huis hebben, zoals een onderzoek dat wij of anderen hebben uitgevoerd, een selectie van (bestuurlijk) relevante kennis vanuit de kennispleinen, Waardigheid en trots of best practices en nieuwe inzichten van andere zorgorganisaties. Thema’s kunnen zijn: langer zelfstandig thuis wonen, technologie, zeggenschap, inzet van mantelzorg en leiderschap.

Aan tafel bespreken we de dilemma’s. Dit is voor zeer waardevol, ook voor ons als kennisorganisatie. Het helpt ons weer om ons werk aan te scherpen en om beter te richten.

Download de kennisbundel over duurzame inzetbaarheid

Download de kennisbundel over zeggenschap

Download de kennisbundel over leiderschap

Download de kennisbundel over mantelzorg

Download de kennisbundel over langer thuis wonen

Download de kennisbundel over psychofarmaca

Download de kennisbundel over het ECD

Download de kennisbundel over kwaliteit

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl