Lokaal organiseren

Lokaal organiseren of domeinoverstijgend werken betreft het organiseren van zorg en welzijn die een samenhangend geheel vormen met de mens als uitgangspunt. We nemen de mens als uitgangspunt in alle levensdomeinen en in alle fasen van het leven: zorg, welzijn, participatie én wonen.

Wat is Lokaal organiseren?

Wat is lokaal organiseren? Professionals, organisaties en informele zorgverleners die als één team werken aan de uitvoering van zorg. Dat is het uitgangspunt van lokaal organiseren. De burger en zijn omgeving staan hierbij centraal. Door zorg en ondersteuning op een goede manier lokaal te organiseren kunnen mensen langer zelfstandig functioneren en hun eigen keuzes maken.

Door betere samenwerking tussen betrokken partijen en verbindingen tussen het sociale en medische domein, ontstaat effectieve zorg. Wij adviseren u graag over de meest succesvolle aanpak van lokaal organiseren voor uw gemeente of organisatie.

Barbara de Groen Elize van Wijk Marjolein de Meijer Inge Redeker Kiyomid van der Veer Nick Zonneveld Lian Stouthard Rian van de Schoot Sandra Dahmen

Onze adviseurs binnen Lokaal organiseren