Lokaal organiseren

Door zorg en ondersteuning lokaal te organiseren op een goede manier, kunnen mensen langer zelfstandig wonen en hun eigen keuzes maken.

Onze adviseurs voor Lokaal organiseren

0 - 0

Wat is Lokaal organiseren?

Wat is lokaal organiseren? Professionals, organisaties en informele zorgverleners die als één team werken aan de uitvoering van zorg. Dat is het uitgangspunt van lokaal organiseren. De burger en zijn omgeving staan hierbij centraal. Door zorg en ondersteuning op een goede manier lokaal te organiseren kunnen mensen langer zelfstandig functioneren en hun eigen keuzes maken.

Door betere samenwerking tussen betrokken partijen en verbindingen tussen het sociale en medische domein, ontstaat effectieve zorg. Wij adviseren u graag over de meest succesvolle aanpak van lokaal organiseren voor uw gemeente of organisatie.