Naar hoofdinhoud Naar footer

Samen scherp op schoon werk

Hoe voorkom je dat cliënten en professionals onnodig ziek worden? Door schoner te werken en uitbraken te beperken. Dit vraagt aandacht in het dagelijks werk. Maar hoe doe je dit op een prikkelende manier die past bij de gehandicaptenzorg? Daar helpt Vilans, diverse andere organisaties en locaties bij via het programma ‘Samen scherp op schoon werk.'

Focus op drie punten

Zorgorganisaties die aan de slag willen met schoon werken en het voorkomen van infecties kunnen meedoen aan ‘Samen scherp op schoon werk’. In een kennistraject krijg je ondersteuning op maat met behulp van onze adviseurs. Daarnaast neem je deel in een kennisnetwerk. Zo dragen we bij aan het samen leren en het uitwisselen van ervaringen.  

Het programma ‘Samen scherp op schoon werk’ richt zich op de volgende drie punten: 

 • Schoon werken: Hoe werk je op een hygiënische manier? Hoe houd je de ruimte waarin je werkt schoon? Dit gaat vooral over gedrag, zoals handen wassen. 
 • Uitbraken beperken: Wat moet je doen bij een besmetting om te voorkomen dat anderen ziek worden? Denk aan een helder beleid over infectiepreventie en de juiste randvoorwaarden. 
 • Het onzichtbare op de agenda zetten: Bacteriën die je ziek kunnen maken zie je niet. Wanneer iedereen wil meedoen, kun je samen stappen zetten. Zorgprofessionals, facilitair medewerkers, leidinggevenden, maar ook cliënten en naasten. 

Kennis ontwikkelen en delen 

Ook ontwikkelen en delen we kennis die we opdoen in het programma met de hele gehandicaptenzorg. Dit doen we zoveel mogelijk in samenwerking met experts en betrokken partijen binnen de gehandicaptenzorg. We verspreiden de kennis via de website van het Kennisplein Gehandicaptensector, social media en (online) bijeenkomsten en congressen. 

Op deze manier willen we de impact en het bereik van de geleerde lessen uit het programma vergroten in de hele sector. Zodat meer zorgprofessionals handvatten krijgen om ook zelf aan de slag te gaan met schoon werken.  

Praktische informatie  

Zorgorganisaties of locaties in de gehandicaptenzorg kunnen meedoen aan het programma ‘Samen scherp op schoon werk’. Je hebt toestemming nodig van je manager of bestuurder om deel te nemen. 

De adviseurs ondersteunen zorgorganisaties in een kennistraject op maat. Hierin hebben we 5 verschillende aanpakken. In een verkennend gesprek bepalen we samen welke aanpak past bij jullie organisatie.   

 • Traject ‘Werken met schone handen’: jullie gaan aan de slag met de dagelijkse routine van zorgmedewerkers om hen te stimuleren te werken met schone handen (duur: 9-12 maanden). 
 • Traject ‘In de praktijk’: jullie gaan aan de slag met een onderwerp dat de dagelijkse praktijk van de zorg of ondersteuning van cliënten raakt. Denk aan persoonlijke hygiëne, faciliteiten of schone omgeving (duur: 9-12 maanden). 
 • Traject ‘Strategie en beleid’: jullie gaan aan de slag met een strategie op het thema infectiepreventie en wat te doen bij uitbraken. Denk aan het ontwikkelen van een visie, beleid of het opzetten van een commissie (duur: 9-12 maanden). 
 • Inzoomtraject: zorgprofessionals op één locatie worden gevolgd. Hoe gaat het met schoon werken in de praktijk? Samen bedenken we verbeteracties. (duur: 6 maanden)  
 • Agenderingstraject: het thema wordt eenvoudig en aansprekend op de agenda gezet. Dit combineren met een ander traject is mogelijk (duur: 3 maanden). 

Naast het werken in een kennistraject wissel je ook ervaringen uit in een kennisnetwerk. Hier ontmoet je andere deelnemers aan het programma, maar ook oud deelnemers en experts op het gebied van infectiepreventie. We organiseren onder andere twee fysieke bijeenkomsten per jaar en verdiepende themagroepen die online uitwisselen.    

 • Meer kennis over hygiënisch werken en infectiepreventie 
 • Inzicht in wat goed gaat en wat beter kan binnen jouw organisatie 
 • Praktische hulpmiddelen om met elkaar te leren over dit thema 
 • Gezamenlijke afspraken om tot blijvende verbeteringen te komen 

Deelname is niet vrijblijvend, we verwachten goede inzet van de organisaties. Dit houdt in een proactieve en open houding gedurende het hele ondersteuningstraject. Daarnaast verwachten we dat organisaties een bijdrage leveren aan de communicatie over ervaringen met het programma.  

Er zijn geen financiële kosten aan deelname verbonden. Het vraagt wel inzet en tijd van betrokken medewerkers. De looptijd van deelname aan ‘Samen scherp op schoon werk’ is afhankelijk van de ambities en capaciteit van jouw organisatie. De tijdsduur hangt af van de ondersteuningsvraag. Dit stem je samen met de adviseurs af.

Het programma ‘Samen scherp op schoon werk’ wordt uitgevoerd door kennisorganisatie Vilans in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Activiteiten in het programma lopen tot eind 2025. 

Interesse tonen en aanmelden 

Wil je weten wat het programma ‘Samen scherp op schoon werk’ voor jouw organisatie kan betekenen? Laat het ons weten via het online formulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op voor een verkennend gesprek. Heb je een vraag of opmerking? Mail ons gerust via hygieneghz@vilans.nl

Producten bij dit project

Er zijn geen producten bij dit project.

Deel deze pagina via: