Op de agenda

Kennisbijeenkomst - KICK in de regio! Lees verder
Inspiratiebijeenkomst - Hygiënisch werken in verpleeghuizen Lees verder
Conferentie - Een nieuwe generatie ouderen(zorg) Lees verder

Ervaringen uit de praktijk

Antibioticaresistentie in verpleeghuizen

Antibioticaresistente bacteriën zijn een groeiend probleem. Infectiepreventie en hygiënisch handelen verdienen meer aandacht.

Lees meer
Johan Vesseur
Johan Vesseur