Op de agenda

Slotbijeenkomst - Zinvolle robotica in de ouderenzorg Lees verder
Minder papier, meer tijd voor zorg Lees verder
Zorg en ICT beurs Lees verder

Ervaringen uit de praktijk

Wet zorg en dwang vervangt Wet BOPZ

Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.

Lees meer
Marjolein van Vliet
Marjolein van Vliet