Op de agenda

Digitaal Ontregel-lab (Incidenten en calamiteiten melden) Lees verder
Snapsessie regeldruk - Minder regels, meer tijd voor zorg Lees verder
Schrapsessie regeldruk - Minder onnodige regels in de gehandicaptenzorg Lees verder

Ervaringen uit de praktijk

Wet zorg en dwang

Het uitgangspunt van de nieuwe wet is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.

Lees meer
Jeroen Schumacher
Jeroen Schumacher