Op de agenda

Inspiratiesessie - Toezicht houden bij Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Lees verder
Webinar - Coronatijd, wat leert het ons? Lees verder
Online Wzd Grand Café Lees verder

Ervaringen uit de praktijk

Wet zorg en dwang

Het uitgangspunt van de nieuwe wet is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.

Lees meer
Jeroen Schumacher
Jeroen Schumacher