Op de agenda

Congres Volwaardig leven: volledig online Lees verder
Congres - Waardigheid en trots Lees verder
Webinar - Mijn Vilans Protocollen in uw eigen digitale omgeving Lees verder

Ervaringen uit de praktijk

Wet zorg en dwang

Het uitgangspunt van de nieuwe wet is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.

Lees meer
Jeroen Schumacher
Jeroen Schumacher