Henk Nies

Henk Nies

Werken aan minder regeldruk in verpleeghuizen

De verpleeghuissector gaat met 'Thuis in het verpleeghuis' actief aan de slag met maatregelen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dat staat in een brief die minister Hugo de Jonge (VWS) vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het gaat onder andere om het schrappen van administratieve lasten om ervaren regeldruk voor medewerkers te verlagen.

16-10-2018

De Kamerbrief over 'Thuis in het verpleeghuis, Waardigheid en trots op elke locatie' beschrijft hoe verpleeghuizen kunnen werken aan het vergroten van tevredenheid van verpleeghuisbewoners en zorgmedewerkers. Belangrijk is om kennis en ervaringen daarover met elkaar te delen. Bijvoorbeeld over het verbeteren van het welzijn van bewoners door meer aanwezig te zijn in moeilijke periodes van hun leven. Of door onnodige administratieve handelingen te voorkomen of te schrappen. Kenniscentrum Vilans ondersteunt zorgorganisaties en professionals hierbij, onder andere in het kader van de programma’s ‘Waardigheid en trots op elke locatie’, ‘Kennisinfrastructuur langdurige zorg’ en ‘(Ont)regel de langdurige zorg’.

Snappen of schrappen

Minister De Jonge schrijft: ‘In samenwerking met sociale partners voor de verpleeghuiszorg en Vilans worden zogenoemde 'snappen of schrappen-sessies' voorbereid. Vanaf eind november zullen hiervoor regionale bijeenkomsten op locatie worden georganiseerd. Op voorhand leeft wellicht de hoop dat er grote aantallen externe regels geschrapt kunnen worden. De praktijk, bijvoorbeeld vanuit de beweging Radicale Vernieuwing, laat echter zien dat er al vooral winst geboekt kan worden door interne regeldruk aan te passen door processen anders te organiseren, persoonlijk leiderschap te nemen en van elkaar te leren. Om zorgorganisaties te helpen met organisatie verbetering wordt een ondersteuningsaanbod ingericht door Waardigheid en trots op elke locatie.’

Van 500 naar 186

Zorgorganisatie Viattence verminderde de laatste jaren mede in het kader van 'Waardigheid en trots' en 'Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg' ruim 500 protocollen naar 186. Medewerkers werd gevraagd welke regels helpend zijn en welke in de weg staan. Voor dat laatste is een virtuele rode knop in het leven geroepen. Gesprekken over regels en protocollen hebben tot bewustwording over administratieve lasten geleid en tot inspanningen om te komen tot concrete vermindering.

'Voorkom dat onnodige regels worden ingevoerd'

‘Beter nog dan het schrappen van onnodige regels, is het voorkomen dat de onnodige regels überhaupt worden ingevoerd,' zegt Vilans-bestuurder Henk Nies. 'Hiermee zijn wij de afgelopen jaren als kenniscentrum bezig geweest. Onder andere in het ‘Experiment regelarme instellingen’ (ERAI) en in het programma ‘Keep It Simple and Short’ (KISS). In het kader hiervan zijn we bij instanties als de zorgkantoren of de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) langs geweest om te kijken welk beleid onnodige administratieve lasten creëert. Overigens is de neiging om nieuwe regels in te voeren overal terug te vinden in de zorg, op ieder niveau. De neiging om protocollen of afvinklijstjes te maken zit diep. We moeten met z’n allen ook werken aan bewustwording en cultuurverandering.’

De neiging om protocollen of afvinklijstjes te maken zit diep.

Handtekening onder het zorgplan

Vilans-adviseur Sabine Timmer vult aan. ‘Over het algemeen is het zo dat als je een regel beter begrijpt, je hem beter kan toepassen. Ter illustratie noem ik de discussie over de handtekening onder het zorgplan. Bij veel instellingen wordt de cliënt bij iedere wijziging van het zorgplan weer om een nieuwe handtekening gevraagd. Maar, als je terug redeneert naar waar ooit die regel vandaan kwam, begrijp je dat het zorgkantoor vooral wil weten of de zorgplannen ook echt samen met de cliënt zijn gemaakt. En daar kun je prima afspraken over maken zonder steeds die administratieve handeling van een handtekening in te hoeven zetten. Beter voor alle betrokken.’

Over het algemeen is het zo dat als je een regel beter begrijpt, je hem beter kan toepassen.

(Ont)regel de zorg

Over het startende programma (Ont)regel de langdurige zorg zegt Vilans-adviseur Else Stapersma: ‘Het faciliteren van professionals en organisaties in het verminderen van regeldruk staat centraal in dit programma. Uiteindelijk met als hogere doelen meer tijd voor de cliënt en meer werkplezier voor professionals. Dit gebeurt met een van de kernactiviteiten van Vilans, namelijk het ophalen, verrijken en verspreiden van kennis rondom het voorkomen en afbouwen van regeldruk. Hier kunnen professionals en zorgorganisaties zelf mee aan de slag. Niet alleen zorgorganisaties hebben iets te doen om meer tijd voor de cliënt vrij te maken. Ook betrokken beleids-, branche- en beroepsorganisaties hebben informatie en kennis nodig over bewezen interventies. Vilans geeft via kennisinfrastructuur inzicht in vragen vanuit professionals en de routes om te komen tot blijvende vermindering van regeldruk.’

Het faciliteren van professionals en organisaties in het verminderen van regeldruk staat centraal in dit programma.

Lees meer over regeldruk in de zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

HenkDirecteur strategie en ontwikkeling
Henk
Nies
Directeur strategie en ontwikkeling h.nies@vilans.nl 06 22 49 88 62
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl