Teamtrajecten - Anders kijken, anders doen

Waarom teamtrajecten?

Door de teamtrajecten van Vilans ontdekken teams hoe ze nog beter aansluiten op de behoefte van de cliënt. In de zorg gaat het niet om pasklare oplossingen. Elke situatie is uniek en vraagt van de professional om steeds alert te zijn op de meest passende zorg. In de teamtrajecten van Vilans leer je hoe je samen met de cliënt, mantelzorg en je team persoonsgerichte zorg invulling geeft. Je leert van elkaar, tijdens je werk!

Laat je inspireren door oplossingen van collega’s! In de teamtrajecten start je steeds met korte interactieve simulaties waarin oplossingen van collega’s aan bod komen. Wat kun jij ervan leren, hoe zou jij het doen en wat spreekt je aan?

Daarna ga je verder met praktijkopdrachten die gaan over de keuzes die jij maakt in je werk. Wat betekent persoonsgericht werken voor jou? Hoe voer jij het gesprek met de cliënt en de mantelzorg? En hoe verbeteren jij en je team de kwaliteit van zorg?

Aan de hand van korte reflectievragen deel je je ervaring binnen je team. Bekijk de publicatie voor meer informatie. Ook kun je werken met een reflectiespel. Met je team leren op de werkplek is een andere manier van leren in vergelijking met het volgen van een cursus of e-learning.

Online praktijksimulaties

De snelle veranderingen in de langdurige zorg vragen om kort-cyclisch leren op de werkplek. Onze teamtrajecten faciliteren dit. Deze nieuwe vorm van leren stimuleert gedragsverandering. Online praktijksimulaties geven de energie en vrijheid die zorgprofessionals inspireren bij het continu vernieuwen en verbeteren van hun werk. In de korte praktijkopdrachten staan de dialoog en reflectie op de werkplek centraal.

Een praktijksimulatie start met een korte animatie van een kritische beroepssituatie. In zo’n kritische beroepssituatie gaat het altijd om de dialoog met de zorgvrager, mantelzorger of collega. Als zorgprofessional krijg je een aantal situaties voorgelegd, waarbij je vervolgens kunt kiezen uit verschillende manieren waarop je het gesprek aan kunt gaan.

Speciaal voor het leren en reflecteren op het uitvoeren van risicovolle handelingen zijn er een aantal online praktijksituaties.

Online praktijksituaties zijn het meest effectief als ze onderdeel zijn van een verandertraject met het team. Teams leren dan hoe ze de zorg meer cliëntvolgend kunnen inrichten en hoe ze kunnen reflecteren op de effecten daarvan.

Voorbeelden:

Hoe werkt het?

 

 

 

Wat levert het op?

  • Voeren van het goede gesprek.
  • Vergroten van reflectieve vaardigheden.
  • Vergroten van het zelfvertrouwen van de zorgprofessional.
  • Borgen van het leer- en samenwerkend vermogen.
  • Aantoonbaar effect in de praktijk: betere kwaliteit van zorg.
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl