Interventie COCP verbetert communicatie van niet-sprekende mensen

COCP is door de deelcommissie gehandicaptenzorg erkend als effectieve interventie voor het verbeteren van de communicatieve interactie tussen personen die niet kunnen praten en sprekende mensen in hun omgeving.

12-10-2016

Programma COCP verbetert communicatie van niet-sprekende mensen

COCP in kinderrevalidatie en (woon)voorzieningen

Het programma is ontwikkeld voor kinderen of volwassenen die door ernstige motorische en/of verstandelijke beperkingen niet of nauwelijks kunnen (leren) praten en belangrijke personen in hun leven. Zowel instellingen voor kinderrevalidatie en speciaal onderwijs als (woon)voorzieningen voor kinderen of volwassenen met beperkingen maken gebruik van .

Individueel communicatiesysteem

Voor het niet-sprekende kind of de volwassene is het doel toegang krijgen tot communicatie met een individueel communicatiesysteem, dat bestaat uit:

  • communicatievormen
  • communicatiehulpmiddelen
  • vocabulaire voor de hulpmiddelen
  • aanpassingen in de fysieke omgeving die het communiceren makkelijker maken

Het doel voor de communicatiepartners is dat zij leren om hun interactiestijl en taalaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op het niet-sprekende kind of de volwassene, die dan zo vaak mogelijk kan communiceren.

COCP verbetert communicatie

Volgens de erkenningscommissie is COCP een duidelijke, complete interventie die geschikt is voor een brede doelgroep van mensen die niet of nauwelijks kunnen (leren) praten en alle belangrijke personen in hun dagelijks leven. Het doel is dat de communicatie verbetert. Het onderzoek naar deze interventie laat zien dat deze doelstelling behaald wordt.

Databank erkende interventies gehandicaptenzorg

In de gehandicaptenzorg zijn veel goede interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden en te vergelijken. De databank geeft inzicht in goed onderbouwde en/of effectieve interventies. 2 onafhankelijke commissies (ouderenzorg en gehandicaptenzorg) onder voorzitterschap van prof. dr. Pauline Meurs beoordelen de ingediende interventies. Erkende interventies zijn bij ons online toegankelijk. Bovendien worden ze opgenomen in de kwaliteitsbibliotheek van Zorginstituut Nederland.

Wij zijn partner van het samenwerkingsverband Erkenning van Interventies, dat verder bestaat uit het RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en het Trimbos-instituut.

Bekijk meer informatie en filmpjes op de site van COCP.

Meer informatie? Neem contact op met:

MarleenSenior adviseur
Marleen
Versteeg
Senior adviseur m.versteeg@vilans.nl 06 22 81 02 71
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl