Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

Kennisuitwisseling met China helpt onze zorg te verbeteren

Nederlandse kennis- en zorgorganisaties gaan samenwerken met vergelijkbare partijen in de Chinese zorg. Dat is één van de uitkomsten van een recent bezoek van Conny Helder (tanteLouise) en Henk Herman Nap (Vilans) aan China. Nederland en China hebben met vergelijkbare uitdagingen te maken in de langdurende zorg. Samenwerking moet leiden tot kennisuitwisseling en verschillende gezamenlijke innovatieprojecten en initiatieven. En uiteindelijk tot betere zorgoplossingen voor beide landen.

05-11-2019

De reis is ondernomen om invulling te geven aan de samenwerkingsovereenkomst die minister Hugo de Jonge (VWS) heeft getekend tijdens een eerdere handelsmissie naar China met onder andere toenmalig bestuursvoorzitter Annelies Versteegden van Vilans. Versteegden: ‘Nederland heeft al inzichten die China goed kan gebruiken en andersom kunnen wij weer van China andere kennis overnemen. Het moet niet alleen leiden tot gezamenlijke projecten, maar ook tot kennisuitwisseling over en weer. Andere perspectieven helpen ons weer om onze eigen zorg nog beter te maken.’

Zelfde uitdagingen

‘Zowel China als Nederland kampen met dezelfde forse uitdagingen. Het gaat om vergrijzing en een gebrek aan mantelzorgers om voor een steeds groeiend aantal ouderen te zorgen,' zegt Henk Herman Nap. 'In China zijn deze uitdagingen van een heel andere orde van grootte dan hier. Vanwege de eenkindpolitiek uit het verleden moeten tegenwoordig twee kinderen voor vier opa’s en oma’s zorgen. Dat in combinatie met een werkweek die in China standaard zes dagen lang is. En de nieuwe generatie millennials in China neemt ook vaak maar één kind. Kortom: nieuwe oplossingen zijn hard nodig om goede zorg overeind te houden voor al die miljoenen ouderen. Dat kan in de vorm van betere organisatie en dankzij kennisverspreiding maar ook door de inzet van nieuwe technologische oplossingen.’

Nieuwe oplossingen zijn hard nodig om goede zorg overeind te houden voor al die miljoenen ouderen.

Active and Assisted Living

De samenwerking zal in de toekomst moeten leiden tot gezamenlijke projecten. Nap: ‘Denk aan bestaande en toekomstige projecten voor langdurige zorg in de Europese context van Active and Assisted Living (AAL) bijvoorbeeld. Of aan gezamenlijk onderzoek met scholen en universiteiten dat gedeeld zal worden met Vilans en tanteLouise en de Chinese partijen. Er kan ontzettend veel van elkaar geleerd worden.’ 

Veel interesse voor Nederlandse zorgstelsel

De interesse voor het Nederlandse zorgstelsel is groot in China, zo merkte Nap tijdens de reis. ‘Op de ambassade zijn Conny Helder en ik bijvoorbeeld geïnterviewd door de staatstelevisie van China. Ik kreeg veel vragen over het Nederlandse stelsel en de hervormingen van 2015 en Conny kreeg veel vragen over de verpleeghuizen in Nederland en dementiezorg.’

Zorg is universeel

Wat betreft de cultuurverschillen vertelt Nap: ‘Het mooie aan zorg is dat iedereen dat begrijpt, waar ook ter wereld je bent. Mensen die zorg nodig hebben moeten geholpen worden, dat is universeel. Natuurlijk zijn er wel verschillen maar daar leer je weer van. Hoe snel de ontwikkelingen op het innovatievlak gaan in China is voor Europeanen ongelofelijk. Ze implementeren daar technologische innovaties op een schaal en snelheid die voor ons ongekend is. Zo bouwt men in China in minder dan een jaar tijd een compleet verpleeghuis. Een pilot gaat hier niet over het testen van 60 apparaten maar over 6.000. Aan de andere kant is het voor China weer heel interessant hoe we hier allerlei vormen van samenwerking rondom de hulpbehoevenden hebben georganiseerd. Bepaalde afspraken tussen gemeenten en burger kennen ze helemaal niet, je moet hier toch vooral veel zélf opknappen. Al met al zitten er ontzettend veel ingrediënten in voor een vruchtbare samenwerking in de toekomst.’

Hoe snel de ontwikkelingen op het innovatievlak gaan in China is voor Europeanen ongelofelijk.

Meer informatie? Neem contact op met:

WouterSenior communicatieadviseur
Wouter
van den Elsen
Senior communicatieadviseur w.vandenelsen@vilans.nl 06 46 04 33 51
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl