Henk Herman Nap

Henk Herman Nap

eWare gaat nieuwe testfase in

eWare is het combineren en integreren van leefstijlmonitoring en sociale robotica. Een prototype wordt deze maand getest door zes mantelzorgers, zes zorgprofessionals en zes cliënten van ZZG Zorggroep. Onderzoeker Henk Herman Nap: ‘We kunnen naar een nieuwe fase, omdat de huidige testfase onder jongere mensen gewenste resultaten laat zien.’

26-10-2018

Leefstijlmonitoring geeft informatie over het dagelijks leefpatroon van een persoon met dementie door een netwerk van bewegingssensoren op gangbare plekken in de woning. Mantelzorgers en zorgprofessionals kunnen zo ook op afstand iemand in de gaten houden en uit eerder onderzoek is gebleken dat dat ontlast. Nap: ‘De inzet van enkel leefstijlmonitoring heeft alleen een belangrijk nadeel: er ontbreekt een spreekbuis naar de cliënt. Door leefstijlmonitoring met de robot Tessa te combineren, ontstaat technologie met veel meer mogelijkheden. Deze robot kan immers gesproken herinneringen en boodschappen overbrengen. En andersom: Tessa wordt slimmer doordat ze via sensoren informatie over de cliënt krijgt.’

Door leefstijlmonitoring met de robot Tessa te combineren, ontstaat technologie met veel meer mogelijkheden.

Ook ondersteunend voor thuiswonende mensen met dementie?

Met de volgende testfase wordt gekeken of eWare inderdaad ook ondersteunend werkt bij mensen met dementie die thuis wonen. Nap: ‘De geavanceerde Tessa kan ervoor zorgen dat iemand wel gaat ontbijten door dit tegen de persoon met dementie te zeggen. Ze weet immers door de sensoren wanneer de cliënt ’s ochtends de woonkamer binnenkomt. Maar ook op afstand kan bijvoorbeeld een mantelzorger zijn vader met dementie in de gaten houden. Maakt hij zich zorgen of zijn vader wel genoeg drinkt? Dan kan hij met een appje via Tessa zeggen dat hij niet moet vergeten om te drinken.’

Objectief startpunt voor gesprek

eWare kan ook van betekenis zijn voor de samenwerking tussen zorgprofessionals en mantelzorgers. Nap: ‘Doordat beide inzicht hebben in dezelfde gegevens uit de systemen, hebben ze een objectief en een gemeenschappelijk startpunt voor een gesprek. Normaal gesproken wordt dit gesprek gevoerd vanuit subjectieve beleving en dat maakt de kans op meningsverschillen groter.’

Verbeterpunten

Toch zijn er ook nog verbeterpunten. Zo worden de leefstijlmonitoringapp en de Tessa-app tot één geïntegreerde app ontwikkeld en daar moet nog wel aan gesleuteld worden. Nap: ‘Deze app heeft dan ook meer mogelijkheden. Voordeel is namelijk dat we scenario’s kunnen aanmaken. De mantelzorger kan bijvoorbeeld aangeven dat hij graag zou willen dat er in een bepaalde tijdsperiode een bepaalde activiteit is geweest. Wanneer dat niet het geval is, kan eveneens ingesteld worden dat robot Tessa een herinnering terugkoppelt naar de persoon met dementie. De mantelzorger krijgt dan een melding of de activiteit wel of niet heeft plaatsgevonden.’

Active & Assisted Living (AAL)

Het project eWare wordt bekostigd door het financieringsprogramma AAL (Active & Assisted Living), een gezamenlijk financieringsprogramma waar 13 Europese landen aan meedoen. Gezamenlijk ontwikkelen deze landen projecten om tijdig in te spelen op demografische ontwikkelingen als de vergrijzing. Nap: ‘Dit betekent dat we ook internationale eWare onder de aandacht aan het brengen zijn.’

Lees meer over het project

Meer informatie? Neem contact op met:

Henk HermanSenior onderzoeker
Henk Herman
Nap
Senior onderzoeker h.nap@vilans.nl 06 22 81 07 66
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl