Naar hoofdinhoud Naar footer

Actieonderzoek Duurzame medische zorg in de regio wint eerste Pauline Meurs Award

Gepubliceerd op: 17-01-2023

De eerste jaarlijkse Pauline Meurs Award is toegekend aan het onderzoeksteam RegioZ van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het projectteam wordt geëerd voor het werk dat zij verrichten op het gebied van duurzame medische zorg in de regio. Om de problemen, zoals een groeiend tekort aan specialisten ouderengeneeskunde in meerdere regio’s, het hoofd te kunnen bieden, is een andere kijk op ouderenzorg en meer regionale samenwerking nodig.

Met het actieonderzoek Duurzame medische zorg in de regio is in kaart gebracht wat per regio de uitgangspunten zijn en wat er al concreet gebeurt in pilots. In het project Duurzame medische zorg werken de regio’s samen met Waardigheid en trots in de regio (Vilans), het ministerie van VWS en het onderzoeksteam RegioZ.

Praktische tools voor duurzame medische zorg in de regio

De jury prijst het projectteam omdat zij naast wetenschappelijke publicaties ook praktijkgerichte tools oplevert die direct inzetbaar zijn. Bovendien is het aantoonbaar dat dit project al veel maatschappelijke impact heeft, getuige de verwijzingen in kamerbrieven. Ook de vervolgsubsidie die onlangs aan dit project is toegekend door VWS is een erkenning van de expertise van het team en benadrukt de waarde van dit onderzoek.

Tot slot is er veel waardering van de jury voor de verbindende kwaliteiten van het projectteam: “Het onderzoek strekt zich uit over meerdere regio’s; om al deze (regionale) partijen aan elkaar te verbinden op het niveau van wetenschappelijke uitkomsten en praktijk moet je een geboren netwerker zijn.”

Publicatie Duurzame medische zorg in de regio

De ouderenzorg verduurzamen door meer samen te werken in de regio. Dat is het thema van de interactieve publicatie over duurzame medische zorg in een aantal pilot regio’s. De publicatie schetst de problemen in een aantal regio’s en laat zien hoe zij experimenteren met innovatieve vormen van ouderenzorg.

Joyce Theunissen, projectleider DMZ vanuit Waardigheid en trots in de regio: ‘Je ziet de diversiteit in de pilots en de rode draden. Ik hoop dat mensen contact met elkaar gaan opnemen en het gesprek voeren met een andere regio over wat werkt en wat juist niet. Die uitwisseling, het delen van kennis en ervaringen, is goed voor de creativiteit. En stimuleert betrokkenen om stappen te zetten.’

Pauline Meurs Award

De Pauline Meurs Award is in 2022 in het leven geroepen door de Erasmus Universiteit Rotterdam ter ere van emeritus-hoogleraar Pauline Meurs. Zij was als geen ander in staat om de verbinding te maken tussen wetenschap en praktijk. In het werk van Pauline was altijd een maatschappelijk of zorgprobleem leidend. Geen kennisontwikkeling an sich, maar aantoonbaar de zorg verbeteren door co-creatie met zorg, beleid en wetenschap.

De award is bestemd voor educatie, onderzoek of praktische innovaties waarbij een maatschappelijk probleem of gezondheidszorgkwestie centraal staat. Het winnende project dient concrete resultaten te hebben geleverd met verbetering in gezondheidszorg, bestuur in de gezondheidszorg en/of publieke gezondheid tot resultaat.

Downloads

Deel deze pagina via: